Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave, Moyzesova 64, 040 01 Košice

 

Požičovňa

 • registrácia používateľov
 • absenčné výpožičky – mimo priestorov Pobočky
 • rezervácie, prolongácie
 • konzultačné služby
 • medziknižničná výpožičná služba

Kontakt:

Iveta Marjaková, vedúca pobočky

 iveta.marjakova@euba.sk

(komunikácia je možná len osobne alebo prostredníctvom e-mailu)

 

Študovňa

 • knižničný fond tematicky zameraný na ekonomiku a manažment podniku
 • záverečné práce obhájené na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Košiciach
 • odborné slovenské a zahraničné časopisy a noviny
 • zoznam periodík objednaných a dochádzajúcich do SEK v roku (odberateľ SEKKSK): 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

 

Poskytované služby 

 • prezenčné výpožičky – v priestoroch študovne
 • konzultačné služby
 • rešeršné služby
 • poradenstvo a služby pre zabezpečenie evidencie publikačnej činnosti a ohlasov autorov PHF v Košiciach

Kontakt:

Ing. Alica Novotná

 alica.novotna@euba.sk

055/722 3263