Prevádzkové hodiny knižnice sa prispôsobujú harmonogramu akademického roka. Počas víkendov a sviatkov je knižnica zatvorená. Krátkodobé úpravy prevádzkových hodín nájdete v knižničných aktualitách. Využiť môžete tiež elektronické zdroje (aj vzdialene).

Rýchla navigácia:

 

Počas semestra

  Pondelok – Štvrtok Piatok
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 18:00 11:00 – 15:30
Časopisecká študovňa* 08:00 – 18:00 11:00 – 15:30
Všeobecná študovňa* 08:00 – 18:00 11:00 – 15:30
Archív publikačnej činnosti 08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30
Pobočka SEK Košice 09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30

 

* Ak chcete prezenčne študovať dokumenty zo študovní mimo prevádzkových hodín študovní (napr. mimoriadne zatvorenie študovne pre nedostatok personálu), prinesieme vám dokumenty na požiadanie do Požičovne. Požiadavku nám treba doručiť najneskôr v daný deň do 12:00, buď osobne do Požičovne alebo e-mailom. Podrobný postup nájdete v návode Výpožičky zo študovní mimo prevádzky.

 

Počas skúškového obdobia

  Pondelok – Štvrtok Piatok
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 18:00 11:00 – 15:30
Časopisecká študovňa* 08:00 – 15:30* 11:00 – 15:30
Všeobecná študovňa* 08:00 – 15:30* 11:00 – 15:30
Archív publikačnej činnosti 08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30
Pobočka SEK Košice 09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30

 

* Ak chcete prezenčne študovať dokumenty zo študovní mimo prevádzkových hodín študovní, prinesieme vám dokumenty na požiadanie do Požičovne. Požiadavku nám treba doručiť najneskôr v daný deň do 12:00, buď osobne do Požičovne alebo e-mailom. Podrobný postup nájdete v návode Výpožičky zo študovní mimo prevádzky.

 

Počas letných prázdnin

  Pondelok – Piatok
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 13:00
Študovne* zatvorené*
Archív publikačnej činnosti zatvorené
Pobočka SEK Košice 08:00 – 13:00

 

* Ak chcete prezenčne študovať dokumenty zo študovní mimo prevádzkových hodín študovní, prinesieme vám dokumenty na požiadanie do Požičovne. Požiadavku nám treba doručiť najneskôr v daný deň do 10:00, buď osobne do Požičovne alebo e-mailom. Podrobný postup nájdete v návode Výpožičky zo študovní mimo prevádzky.

 

Počas prípravy akademického roka a jarných  prázdnin

  Pondelok – Štvrtok Piatok
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30
Časopisecká študovňa* 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30
Všeobecná študovňa* 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30
Archív publikačnej činnosti 08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30
Pobočka SEK Košice 09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30

 

* Ak chcete prezenčne študovať dokumenty zo študovní mimo prevádzkových hodín študovní (napr. mimoriadne zatvorenie študovne pre nedostatok personálu), prinesieme vám dokumenty na požiadanie do Požičovne. Požiadavku nám treba doručiť najneskôr v daný deň do 12:00, buď osobne do Požičovne alebo e-mailom. Podrobný postup nájdete v návode Výpožičky zo študovní mimo prevádzky.