Počas semestra

Počas skúškového obdobia

Počas letných prázdnin

Počas prípravy akademického roka

Počas semestra

  Pondelok - Štvrtok Piatok Sobota*
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 18:00 11:00 – 18:00 07:30 – 15:00
Časopisecká študovňa 08:00 – 18:00 11:00 – 18:00 zatvorené
Všeobecná študovňa 08:00 – 18:00 11:00 – 18:00 zatvorené
Archív publikačnej činnosti 08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30 zatvorené
Pobočka SEK Košice 09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
zatvorené

 

* Ak chcete v sobotu prezenčne študovať dokumenty zo zatvorených študovní, prinesieme vám ich na požiadanie do Požičovne. Požiadavku nám treba doručiť najneskôr v piatok do 14:00, buď osobne do Požičovne alebo e-mailom. Podrobný postup nájdete v návode Výpožičky zo študovní v sobotu.

Počas skúškového obdobia

  Pondelok - Štvrtok Piatok Sobota
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 18:00 09:00 – 15:30 zatvorené
Časopisecká študovňa 08:00 – 15:30 09:00 – 15:30 zatvorené
Všeobecná študovňa 08:00 – 15:30 09:00 – 15:30 zatvorené
Archív publikačnej činnosti 08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
09:00 – 11:30
12:30 – 15:30
zatvorené
Pobočka SEK Košice 09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
zatvorené

Počas letných prázdnin

  Pondelok - Piatok
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 13:00
Študovne zatvorené
Archív publikačnej činnosti zatvorené
Pobočka SEK Košice 08:00 – 13:00

Počas prípravy akademického roka

  Pondelok - Štvrtok Piatok
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 15:30 09:00 – 15:30
Časopisecká študovňa 08:00 – 15:30 09:00 – 15:30
Všeobecná študovňa 08:00 – 15:30 09:00 – 15:30
Archív publikačnej činnosti 08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
09:00 – 11:30
12:30 – 15:30
Pobočka SEK Košice 09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
FaLang translation system by Faboba