Prevádzkové hodiny knižnice sa prispôsobujú harmonogramu akademického roka a aktuálnym pokynom univerzity (koronavírus, aktuality). V nedeľu a počas sviatkov je knižnica zatvorená. Krátkodobé úpravy prevádzkových hodín nájdete v knižničných aktualitách. Knihy si môžete vypožičať alebo vrátiť poštou. Využiť môžete tiež elektronické zdroje (aj vzdialene).

Rýchla navigácia:

 

Počas semestra

  Pondelok – Štvrtok Piatok Sobota*
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 18:00 11:00 – 18:00 zatvorené**
Časopisecká študovňa* 08:00 – 18:00 11:00 – 18:00 zatvorené
Všeobecná študovňa* 08:00 – 18:00 11:00 – 18:00 zatvorené
Archív publikačnej činnosti* 08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30 zatvorené
Pobočka SEK Košice 09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
zatvorené

 

* Ak chcete v sobotu prezenčne študovať dokumenty zo zatvorených študovní, prinesieme vám ich na požiadanie do Požičovne. Požiadavku nám treba doručiť najneskôr v piatok do 14:00, buď osobne do Požičovne alebo e-mailom. Podrobný postup nájdete v návode Výpožičky zo študovní v sobotu.

** Od 26.09.2022 je sobotná prevádzka knižnice (8:00 – 15:00) počas zimného semestra akademického roka 2022/2023 zrušená na základe Opatrenia rektora č. 6/2022 o online forme externého štúdia.

 

Počas skúškového obdobia

  Pondelok – Štvrtok Piatok Sobota
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 18:00 11:00 – 15:30 zatvorené
Časopisecká študovňa 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30 zatvorené
Všeobecná študovňa 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30 zatvorené
Archív publikačnej činnosti 08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30 zatvorené
Pobočka SEK Košice 09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
zatvorené

 

Počas letných prázdnin

  Pondelok – Piatok
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 13:00
Študovne* zatvorené
Archív publikačnej činnosti* zatvorené
Pobočka SEK Košice 08:00 – 13:00

 

* Ak chcete prezenčne študovať dokumenty zo zatvorených študovní, prinesieme vám ich na požiadanie do Požičovne. Požiadavku nám treba doručiť osobne do Požičovne alebo e-mailom. Podrobný postup nájdete v návode Výpožičky zo študovní v sobotu.

 

Počas prípravy akademického roka a jarných  prázdnin

  Pondelok – Štvrtok Piatok
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30
Časopisecká študovňa 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30
Všeobecná študovňa 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30
Archív publikačnej činnosti 08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30
Pobočka SEK Košice 09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30