Počas semestra

Počas skúškového obdobia

Počas letných prázdnin

Počas prípravy akademického roka

Počas semestra

  Pondelok - Štvrtok Piatok Sobota
Požičovňa  8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 7:30 – 15:00
Časopisecká študovňa  8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 zatvorené
Všeobecná študovňa  8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 zatvorené
Archív publikačnej činnosti

 8:00 – 11:30
12:30 – 15:30

12:30 – 15:30 zatvorené
Pobočka SEK Košice

 9:00 – 12:00
13:00 – 15:30

 9:00 – 12:00
13:00 – 15:30

zatvorené

Počas skúškového obdobia 

  Pondelok - Štvrtok Piatok Sobota
Požičovňa  8:00 – 18:00 09:00 – 15:30 zatvorené
Časopisecká študovňa  8:00 – 15:30 09:00 – 15:30 zatvorené
Všeobecná študovňa  8:00 – 15:30 09:00 – 15:30 zatvorené
Archív publikačnej činnosti  8:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30 zatvorené
Pobočka SEK Košice  9:00 – 12:00
13:00 – 15:30
 9:00 – 12:00
13:00 – 15:30
zatvorené

Počas letných prázdnin

  Pondelok - Piatok
Požičovňa 9:00 – 13:00
Študovne zatvorené
Pobočka SEK Košice 8:00 – 13:00

Počas prípravy akademického roka 

  Pondelok - Štvrtok Piatok
Požičovňa  8:00 – 15:30 11:00 – 15:30
Časopisecká študovňa  8:00 – 15:30 11:00 – 15:30
Všeobecná študovňa  8:00 – 15:30 11:00 – 15:30
Archív publikačnej činnosti  8:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30
Pobočka SEK Košice  9:00 – 12:00
13:00 – 15:30
 9:00 – 12:00
13:00 – 15:30
FaLang translation system by Faboba