Prevádzkové hodiny knižnice sa prispôsobujú harmonogramu akademického roka. V nedeľu a počas sviatkov je knižnica zatvorená. Krátkodobé úpravy prevádzkových hodín nájdete v aktualitách.

 

Prevádzkové hodiny v dobe ohrozenia novým koronavírusom

  • Knižnica je otvorená pre zamestnancov aj študentov Ekonomickej univerzity a tiež pre odbornú i laickú verejnosť.
  • Riadny harmonogram akademického roka 2020/2021.
  • Pre aktuálne zmeny odporúčame sledovať aj stránku univerzity.

>> Opatrenia a odporúčania k prevádzke a poskytovaniu služieb Slovenskej ekonomickej knižnice platné od 26.9.2020 <<

 

Zimný semester 2020/2021

(od 5.10.2020 do 18.12.2020)

  Pondelok – Piatok Sobota
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 18:00 zatvorené
Časopisecká študovňa 08:00 – 18:00 zatvorené
Všeobecná študovňa 08:00 – 18:00 zatvorené
Archív publikačnej činnosti 08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
zatvorené
Pobočka SEK Košice 09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
zatvorené

 

 

Štandardné prevádzkové hodiny

Platia v dobe bez ohrozenia (napr. novým koronavírusom)

Rýchla navigácia:

 

Počas semestra

  Pondelok – Štvrtok Piatok Sobota*
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 18:00 11:00 – 18:00 07:30 – 15:00
Časopisecká študovňa 08:00 – 18:00 11:00 – 18:00 zatvorené
Všeobecná študovňa 08:00 – 18:00 11:00 – 18:00 zatvorené
Archív publikačnej činnosti 08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30 zatvorené
Pobočka SEK Košice 09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
zatvorené

 

* Ak chcete v sobotu prezenčne študovať dokumenty zo zatvorených študovní, prinesieme vám ich na požiadanie do Požičovne. Požiadavku nám treba doručiť najneskôr v piatok do 14:00, buď osobne do Požičovne alebo e-mailom. Podrobný postup nájdete v návode Výpožičky zo študovní v sobotu.

 

Počas skúškového obdobia

  Pondelok – Štvrtok Piatok Sobota
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 18:00 11:00 – 15:30 zatvorené
Časopisecká študovňa 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30 zatvorené
Všeobecná študovňa 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30 zatvorené
Archív publikačnej činnosti 08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30 zatvorené
Pobočka SEK Košice 09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
zatvorené

 

Počas letných prázdnin

  Pondelok - Piatok
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 13:00
Študovne zatvorené
Archív publikačnej činnosti zatvorené
Pobočka SEK Košice 08:00 – 13:00

 

Počas prípravy akademického roka a jarných prázdnin

  Pondelok – Štvrtok Piatok
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30
Časopisecká študovňa 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30
Všeobecná študovňa 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30
Archív publikačnej činnosti 08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30
Pobočka SEK Košice 09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30