Príloha č. 1 k Metodickým pokynom - povinné údaje

          Príloha č. 2 k Metodickým pokynom - prehľad zmien kategórií

          Dodatok č.1 k internej smernici č. 6/2013

  • VYHLÁŠKA č. 456/2012 MŠVVaŠ SR o Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

          Redakčné oznámenie  o oprave tlačovej chyby v prílohe č. 1 na strane 3576. 

  • ZÁKON č. 455/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách - paragraf 108a-108c, Centrálny register evidencie publikačnej činnosti.

 

Kódovník oblastí výskumu

 

Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie - aktualizácia 10/2017

 

Pre publikácie vydané v roku 2012 a staršie je platná SMERNICA č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.

FaLang translation system by Faboba