Načítavam stránku...

Interná smernica EUBA

Interná smernica č. 6/2013 Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

          Dodatok  č. 1 k internej smernici č. 6/2013

 

Metodické pokyny CREPČ a CREPČ 2

Kódovník oblastí výskumu

Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie - aktualizácia 02/2019

 

Metodické pokyny CREPČ 2 pre vykazovacie obdobie 2019 (1.4.2019-31.1.2020) - aktualizácia 04/2019

 

Metodické pokyny CREPČ 2 pre vykazovacie obdobie 2018 (1.4.2018-31.3.2019) - aktualizácia 12/2018

 

Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2017 (1.4.2017-31.3.2018)

          Príloha č. 1 k Metodickým pokynom - povinné údaje

          Príloha č. 2 k Metodickým pokynom - prehľad zmien kategórií

 

Metodické pokyny CREPČ na stránke CREPČ od roku 2012

 

Právne predpisy

VYHLÁŠKA č. 456/2012 MŠVVaŠ SR o Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

          Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v prílohe č. 1 na strane 3576.

 

ZÁKON č. 455/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách - paragraf 108a-108c, Centrálny register evidencie publikačnej činnosti.

 

Pre publikácie vydané v roku 2012 a staršie je platná SMERNICA č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.