Aktuálne oznamy

Vykazovacie obdobie za rok 2021 trvá od 01.02.2021 do 31.01.2022 a platí pre dokumenty s rokom vydania 2020 a 2021.

 

Preberanie publikačnej činnosti a ohlasov je možné:

  • elektronicky
  • osobne, ak je knižnica otvorená – po dohode s kontaktnými pracovníčkami pre publikačnú činnosť
    • prosíme o dodržiavanie zásady ROR (rúško – odstup – ruky) a ostatných protiepidemických opatrení
    • ak je Časopisecká študovňa zatvorená v rámci protiepidemických opatrení, vstup do priestorov knižnice na 3. poschodí je cez Archív publikačnej činnosti (dvere naľavo od Časopiseckej študovne)

 

Interná smernica EUBA

Interná smernica č. 6/2013 Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Metodické pokyny CREPČ a CREPČ 2

Definovanie vedeckej monografie a zborníka pre potreby evidencie publikačnej činnosti – aktualizácia 11/2019

Kódovník oblastí výskumu

Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie – aktualizácia 01/2021

 

Metodické pokyny CREPČ 2 pre vykazovacie obdobie 2020 (1.2.2020-31.1.2021)

 

Metodické pokyny CREPČ 2 pre vykazovacie obdobie 2019 (1.4.2019-31.1.2020) – aktualizácia 12/2019

 

Metodické pokyny CREPČ 2 pre vykazovacie obdobie 2018 (1.4.2018-31.3.2019) – aktualizácia 12/2018

  • Vykazovacie obdobie platí pre dokumenty s rokom vydania 2017 a 2018

 

Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2017 (1.4.2017-31.3.2018)

 

Metodické pokyny CREPČ na stránke CREPČ od roku 2012

 

Právne predpisy

VYHLÁŠKA č. 456/2012 MŠVVaŠ SR o Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

 

ZÁKON č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Pre publikácie vydané v roku 2012 a staršie je platná SMERNICA č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.