Aktuálne oznamy

Vykazovacie obdobie za rok 2019 trvá od 01.04.2019 do 31.01.2020, je teda skrátené o 2 mesiace.

Ďalšie dôležité zmeny vo vykazovacom období 2019 >>

 

Interná smernica EUBA

Interná smernica č. 6/2013 Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Metodické pokyny CREPČ a CREPČ 2

Kódovník oblastí výskumu

Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie - aktualizácia 02/2019

Definovanie vedeckej monografie a zborníka pre potreby evidencie publikačnej činnosti

 

Metodické pokyny CREPČ 2 pre vykazovacie obdobie 2019 (1.4.2019-31.1.2020) - aktualizácia 04/2019

 

Metodické pokyny CREPČ 2 pre vykazovacie obdobie 2018 (1.4.2018-31.3.2019) - aktualizácia 12/2018

 

Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2017 (1.4.2017-31.3.2018)

 

Metodické pokyny CREPČ na stránke CREPČ od roku 2012

 

Právne predpisy

VYHLÁŠKA č. 456/2012 MŠVVaŠ SR o Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

 

ZÁKON č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Pre publikácie vydané v roku 2012 a staršie je platná SMERNICA č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.