Vzdialený prístup k licencovaným databázam pre zamestnancov a študentov EU v Bratislave je od apríla 2020 možný cez virtuálnu privátnu sieť (VPN) z domu rovnako ako keby ste boli na univerzite. Prehľadné znázornenie nájdete v grafickej pomôcke e-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom.

VPN je najpohodlnejšou možnosťou vzdialeného prístupu k licencovaným e-zdrojom. Ak ju nemôžete alebo nechcete používať dlhodobo, oplatí sa aspoň na vytvorenie, autorizovanie či re-autorizovanie účtov do jednotlivých licencovaných databáz.

  

Kedy MÁ význam pripojiť sa cez VPN

 1. Keď sa nachádzate mimo univerzitnej siete NetEU (napr. doma, v dopravnom prostriedku, na pracovnej ceste alebo študijnom pobyte).
 2. Keď sa nachádzate v priestoroch EU v Bratislave (vrátane PHF a internátov), ale pripájate sa cez vlastné dátové pripojenie (napr. počas výpadku univerzitnej siete NetEU).

 

Kedy NEMÁ význam pripojiť sa cez VPN

 1. Keď sa pripájate priamo z univerzitnej siete NetEU (univerzita, internáty, pevná sieť, wifi sieť), licencovaný e-zdroj automaticky rozpozná povolené IP adresy.
 2. Keď licencovaný e-zdroj povoľuje iné možnosti overenia používateľa, napríklad na základe autorizovaného používateľského účtu. Zhrnutie možností nájdete v článku #ŠtudujDoma.
 3. Keď pristupujete k e-zdrojom, ktoré sú voľne dostupné alebo otvorené. Producenti týchto e-zdrojov neobmedzujú prístup na základe IP adries.
 4. Keď používate knižničný online katalóg:
  • Rozhranie katalógu je verejne dostupné, takže vyhľadávať môžete bez obmedzení odkiaľkoľvek, a dostanete sa aj k verejne dostupným plným textom (príklad).
  • Verejne nedostupné plné texty nie je možné pomocou VPN prezerať ani sťahovať: Pripojené súbory, ktoré majú obmedzenie prístupu na IP adresy SEK (príklad) alebo IP adresy EU v Bratislave (príklad), nie je možné vzdialene otvoriť alebo vzdialene stiahnuť ani prostredníctvom VPN z dôvodu dodržania autorského zákona a ochrany pred robotmi na automatické sťahovanie plných textov. (Súbory si môžete prezerať v knižnici počas prevádzkových hodín, resp. v priestoroch univerzity vrátane internátov.)

  

Používanie VPN – základný postup

Na vlastnom zariadení si najprv nainštalujte a nastavte klienta OpenVPN. Ide o jednorazový úkon, inštrukcie nájdete nižšie.

 1. Spustite klienta OpenVPN.
 2. Pripojte sa (Connect) pomocou vybraného konfiguračného profilu (odporúčame podľa príslušnosti k fakulte).
 3. Zadajte svoje prihlasovacie údaje do "univerzitného konta" (pozri nižšie).
 4. Po úspešnom overení ste vzdialene pripojení do univerzitnej siete NetEU. Toto pripojenie využívajte len na študijné a pracovné účely. Vystupujete ako účastník siete NetEU a vaša činnosť nie je anonymná.
 5. Počas pripojenia cez VPN urobte, čo potrebujete urobiť (napr. rešerš, založenie vlastného konta).
 6. Počas pripojenia cez VPN nezvyšujte neuvážlivo zaťaženie siete napríklad pozeraním TV cez internet, streamovaním hudby a podobne.
 7. Po skončení práce odpojte pripojenie (Diconnect). Po úspešnom odpojení už nevystupujete ako účastník siete NetEU, obnoví sa vaše pôvodné ne-VPN-kové pripojenie.
 8. Ukončite klienta OpenVPN. Klient môže ostať spustený, ak sa v krátkom čase plánujete znovu pripojiť.

 

Klient OpenVPN – inštalácia

Videonávod na inštaláciu, konfiguráciu a používanie klienta OpenVPN:

 

Klient OpenVPN – prihlasovanie

Do klienta OpenVPN sa prihlasujete pomocou svojho "univerzitného konta", ktoré si môžete pozrieť a nastaviť cez portál IDM (https://idm.euba.sk/). Rovnakým "univerzitným kontom" sa prihlásite napríklad aj do Turnitin Feedback Studia.

 • V súčasnosti (10/2023) je prihlasovacie meno do univerzitného konta v tvare mpriezvisko1.
 • Univerzitné konto nie je totožné s (emailovým) kontom Microsoft 365. Informácie o používateľských účtoch, ktoré vám pridelila EU v Bratislave, nájdete na stránke Zabudnuté heslo – zmena hesla v helpdeskovej databáze znalostí. V prípade problémov s prihlásením kontaktujte Centrum informačných technológií EU v Bratislave zaslaním tiketu cez portál https://helpdesk.euba.sk/.

 

Súvisiace odkazy

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk