Crossref Similarity Check logo

  • Crossref Similarity Check (v2) je nástroj na kontrolu podobnosti textov pre univerzitné redakcie.
  • Redakcie prideľujúce identifikátory DOI majú jeho používanie povinné, poplatky sú hradené z rozpočtu univerzity.
  • Redakcie (zatiaľ) neprideľujúce DOI ho môžu používať tiež, poplatky nie sú hradené z rozpočtu univerzity.
  • Porovnávacia databáza: iThenticate

 

Čo je Crossref Similarity Check

Tento antiplagiátorský nástroj na kontrolu podobnosti postavený na systéme iThenticate od spoločnosti Turnitin je doplnkovou službou pre členov registračnej agentúry identifikátorov DOI Crossref. Členovia Crossref môžu toto renomované riešenie využívať za zvýhodnený poplatok, keďže do databázy iThenticate prispievajú plnými textmi dokumentov, ktorým zaregistrovali identifikátory DOI. Podmienkou je sprístupňovať aspoň 90 % takýchto plných textov, pričom plnenie kritéria sa vyhodnocuje priebežne (Similarity Check URLs).

 

Dostupnosť na Ekonomickej univerzite

Ekonomická univerzita je členom registračnej agentúry Crossref od júna 2021 a službu Crossref Similarity Check má dostupnú od 13. októbra 2021. Jej používanie sa riadi podmienkami služby a Opatrením rektora č. 7/2021. Nástroj môžu využívať univerzitné redakcie v rámci redakčnej prípravy dokumentov určených na publikovanie.

Redakcia zodpovedá za to, že členovia redakcie službu využívajú výhradne na kontrolu povoleného obsahu. Ak má redakcia podozrenie na zneužitie prístupových údajov, je vhodné zmeniť heslo. Administrátor služby má dostupné podrobné reporty, v ktorých je identifikovateľný konkrétny dokument, dátum jeho nahrania a konto, z ktorého bol nahraný. Podobný report by mal mať k dispozícii aj univerzitný fakturačný kontakt pre Crossref.

 

Ako funguje Crossref Similarity Check

Redakcia nahrá autorský rukopis cez webové rozhranie a nastaví podmienky kontroly. Systém porovná rukopis s databázou miliónov vedeckých článkov a miliárd webových stránok. Výsledkom porovnania je správa Similarity report s percentuálnym určením miery podobnosti rukopisu a vyznačením konkrétnych úsekov a ich zdrojov. Zhoda, a to ani vysoká, nemusí nutne znamenať plagiát, môže ísť o citát, opis metódy, zaužívané formulácie, prehľadovú štúdiu a podobne. Systém tiež neurčuje originalitu rukopisu v tom zmysle, či ho autor písal sám alebo ho zaňho napísal niekto iný na objednávku (contract cheating).

 

Infographic-Similarity-Chec
(kliknutím na obrázok sa dostanete na čitateľnejšiu verziu)
Infografika Similarity Check: how it works od autora Crossref podlieha verejnej licencii CC BY 4.0 Int

 

Súvisiace odkazy

 

Kontakt:

Identifikátory DOI — Crossref Similarity Check

Mgr. Bronislava Senčáková, Mgr. Viktor Fečkan

 02/6729 1614, 02/6729 1476

 doi@euba.sk