ITC Market Analysis Tools (MAT) je súbor online nástrojov na analýzu trhu, ktorý vyvinulo Medzinárodné obchodné centrum (International Trade Center, ITC) s cieľom zvýšenia transparentnosti globálneho obchodu a uľahčenia prístupu na trhy. Nástroje ITC MAT umožňujú podnikateľom identifikovať exportné a importné príležitosti, porovnávať požiadavky na prístup na trh, monitorovať národný obchod a robiť informované obchodné rozhodnutia.

 

Dostupnosť

Cez webový prehliadač: https://marketanalysis.intracen.org/

Priamy prístup

Automaticky bez registrácie/prihlasovania z celej Európskej únie do 30. 11. 2028

 

Portál

Možnosti:

 • K nástrojom ITC Market Analysis Tools sa dá pristupovať buď cez portál alebo priamo (pozri nižšie).
 • Na portáli sú okrem jednotlivých nástrojov (Tools) dostupné aj samostatné portály (Portals) podľa oblasti alebo sektora, zaujímavý je tiež profil krajiny (Country Profile).

Jazyk rozhrania: angličtina, španielčina, francúzština; pri jednotlivých nástrojoch môžu byť dostupné aj ďalšie jazyky ako napríklad ruština a arabčina (Tip: Jazyk sa dá zvoliť v menu vpravo hore.)

Vyhľadávanie: Možnosti vyhľadávania závisia od konkrétneho nástroja; je intuitívne a opatrené podpornými materiálmi. Výstupmi sú najmä údaje, mapy a grafy.

Pomoc: 

 • Learning Corner
 • Pomoc, podporné materiály (Resources) a referenčné dokumenty sa nachádzajú pri jednotlivých nástrojoch.

Vlastné konto:

 • Platforma je prístupná aj bez registrácie/prihlásenia.
 • Každý používateľ si môže zaregistrovať vlastné konto a využiť výhody personalizácie. Toto konto by malo byť jednotné pre všetky nástroje ITC MAT.

 

Nástroje

Súbor nástrojov ITC MAT zahŕňa najväčšie databázy o obchodných štatistikách, colných údajoch a pravidlách pôvodu týkajúcich sa platných dohôd o voľnom obchode. Ďalšie nástroje ponúkajú odhady exportného potenciálu, informácie o trhových cenách, údaje o regionálnom obchode, investíciách a podobne.

 1. Trade Map
 2. Market Access Map
 3. Export Potential Map
 4. Procurement Map
 5. Investment Map
 6. Rules of Origin Facilitator
 7. Market Price Information
 8. E-ping
 9. Euromed Trade Helpdesk
 10. Global Trade Helpdesk
 11. Trade Competitiveness Map
 12. Sustainability Map
 13. Standards Map

Zoznam všetkých nástrojov nájdete na stránke ITC v časti Tools.

 

Ďalšie informácie

Producent: International Trade Centre (ITC), Švajčiarsko, https://intracen.org/

Licencia: Európska únia, plný prístup do 30. novembra 2028, pozri Subscription options and fees

Podmienky používania: Terms and Conditions

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk