Vydavateľ databázy GALE poskytol neobmedzený vzdialený prístup po zadaní univerzálneho hesla Slovensko do 31.5.2020. Databáza obsahuje napríklad Financial Times, New York Times, The Economist a mnohé iné zdroje.

Na základe aktuálneho opatrenia rektora je od 10.3.2020 do odvolania knižnica ZATVORENÁ. Vzniknuté dlhy za výpožičky a žiadanky budú odpustené.

Knižnica v tomto období zabezpečuje komunikáciu elektronickou formou. E-mailové adresy nájdete v kontaktoch.

Aj v tejto mimoriadnej situáci je možné ďalej sa vzdelávať a uskutočňovať výskum. Prístup k elektronickej odbornej literatúre poskytujeme v maximálnom možnom rozsahu.

Aktuálna situácia spôsobená bojom proti šíreniu nového koronavírusu COVID-19 zatvorila brány všetkých slovenských univerzít a knižníc. Aj v tomto čase je však možné ďalej sa vzdelávať a uskutočňovať výskum. Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave poskytuje aj v tejto mimoriadnej situácii prístup k odbornej literatúre v maximálnom možnom rozsahu. Informácie priebežne aktualizujeme.

Veríme, že napriek obmedzeniam zvládnete vaše štúdium, písanie záverečných prác a výskum ľahšie aj vďaka týmto informáciám.

Knižnice a vydavatelia reagujú na súčasnú situáciu rozšírením ponuky elektronických informačných zdrojov alebo ich ľahšou dostupnosťou.

Švédska spoločnosť Prio Infocenter AB bude v stredu 1. apríla 2020 od 15:00 do 16:00 realizovať informatívny webinár v angličtine URKUND - Plagiarism prevention that simply works.

Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Ak nestihnete termín, môžete si pozrieť záznamy webinára.

Do 2. apríla 2020 potrvá skúšobný prístup do databázy portálu World Politics Review, ktorý obsahuje každý deň doplňované analýzy k aktuálnym témam v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov.

Do 26. apríla 2020 potrvá skúšobný prístup do multiodborovej kolekcie primárnych a sekundárnych zdrojov Gale Reference Complete.

Do 25. marca 2020 potrvá skúšobný prístup do analytického nástroja SciVal nad citačnou a abstraktovou databázou Scopus na hodnotenie výsledkov vedy a výskumu a tvorbu analýz.