Dokončili ste svoj rukopis a chceli by ste ho publikovať v tom najlepšom časopise? Spoločnosť Clarivate, ktorá buduje platformu Web of Science, pozýva záujemcov na webinár, kde predstaví nástroje a stratégie na výber toho najlepšieho časopisu. Webinár sa sústredí na nasledujúce témy:

  • Najvhodnejší časopis podľa témy rukopisu
  • Určenie časopisov publikujúcich v hraničných vedných odboroch
  • Porovnávanie časopisov pomocou metrík
  • Vzťah medzi publikačnou stratégiou a hodnotením univerzít 

 

Digitálny novinový stánok PressReader je tu pre všetkých na EU v Bratislave, aj pre návštevníkov. Čítajte Hospodárske noviny, Denník N, Pravdu a ďalších 3 000 novín a 4 000 časopisov.

  • 150 krajín, 65 jazykov, 365-dňový archív
  • Zameranie na správy, biznis, technológie, šport, módu, umenie a ďalších 23 oblastí.
  • Vydania verne zodpovedajú papierovým verziám a sú dostupné okamžite v deň publikovania.
  • Príklady využitia: spravodajstvo, výučba, zlepšovanie cudzích jazykov, hobby čítanie

Poďte s nami na krátku prehliadku Slovenskej ekonomickej knižnice. Predstavíme vám Požičovňu, kde sa môžete zaregistrovať, Tímovku, v ktorej môžete tráviť svoj čas aj bez registrácie, a nahliadneme spolu aj do zákulisia.

Podrobnejší návod na použitie našej knižnice nájdete v článku Prvýkrát v knižnici. V prehľade Elektronické zdroje sme zhrnuli, ako používať knižničný katalóg a ostatné dostupné databázy.

 

 

Video sa dá pozrieť aj na našom facebooku. Sledovať nás môžete na instagrame alebo cez RSS (RSS 2.0, Atom 1.0).

Nový grantový index Grants Index v databáze Web of Science obsahuje štandardizované údaje o grantoch pochádzajúce z viac ako 400 priamych zdrojov vládnych i súkromných grantových agentúr po celom svete. Tento index poskytuje rýchly prístup k informáciám o udelených grantoch na podporu úsilia výskumníkov o získanie nového financovania. Výskumníci môžu rýchlo a ľahko zistiť, čo bolo financované, aby lepšie odlíšili svoje nové projekty a návrhy, keď budú súťažiť o financovanie.

V súčasnosti neustále narastá nielen počet vydávaných časopisov, ale aj pochybné publikačné praktiky. S tým súvisí aj nárast hrozby pre integritu výskumu, vrátane továrne na články, manipulácie s obrázkami a potenciálu zneužívania umelej inteligencie (AI). Spoločnosť Clarivate podnikla kroky na podporu integrity výskumu vo Web of Science, o ktorých bude informovať v rámci webinára.

Pozývame študentov a zamestnancov EU v Bratislave a tiež externých používateľov knižnice na vyskúšanie kolekcie elektronických kníh EBSCO eBooks Business Subscription Collection v rámci skúšobného prístupu, ktorý trvá od 16. októbra do 16. decembra 2023. Kolekcia poskytuje elektronické knihy, ktorých obsah zahŕňa oblasti obchodu, podnikania, marketingu, finančníctva, managementu, zásobovania, kariérneho rastu, osobného rozvoja, komunikácie a nadväzovania obchodných kontaktov.

Pozývame študentov, doktorandov, pedagógov a knihovníkov na krátke praktické bezplatné online školenia v angličtine k službám EBSCO.

Vydavateľstvo IEEE a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli transformačnú dohodu, ktorá už niekoľko mesiacov umožňuje publikovanie s otvoreným prístupom slovenským vedcom a poskytuje výskumníkom a študentom prístup k širokému spektru vysokoodborných vedeckých publikácií. Webinár Open Access Webinar for Authors in Slovakia predstaví možnosti publikovania na Slovensku s využitím tejto transformačnej dohody a tiež celkovú open access politiku spoločnosti IEEE.