Digitálny novinový stánok PressReader je tu pre všetkých na EU v Bratislave, aj pre návštevníkov. Čítajte Hospodárske noviny, Denník N, Pravdu a ďalších 3 000 novín a 4 000 časopisov.

  • 150 krajín, 65 jazykov, 365-dňový archív
  • Zameranie na správy, biznis, technológie, šport, módu, umenie a ďalších 23 oblastí.
  • Vydania verne zodpovedajú papierovým verziám a sú dostupné okamžite v deň publikovania.
  • Príklady využitia: spravodajstvo, výučba, zlepšovanie cudzích jazykov, hobby čítanie

Poďte s nami na krátku prehliadku Slovenskej ekonomickej knižnice. Predstavíme vám Požičovňu, kde sa môžete zaregistrovať, Tímovku, v ktorej môžete tráviť svoj čas aj bez registrácie, a nahliadneme spolu aj do zákulisia.

Podrobnejší návod na použitie našej knižnice nájdete v článku Prvýkrát v knižnici. V prehľade Elektronické zdroje sme zhrnuli, ako používať knižničný katalóg a ostatné dostupné databázy.

 

 

Video sa dá pozrieť aj na našom facebooku. Sledovať nás môžete na instagrame alebo cez RSS (RSS 2.0, Atom 1.0).

Spoločnosť Clarivate pozýva na bezplatný webinár k novému vydaniu Journal Citation Report™ 2024. Lektorka predstaví platformu JCR a širokú škálu metrík na úrovni časopisov vrátane Journal Impact Factor (JIF), ktoré sú k dispozícii v profiloch JCR spolu s popisnými informáciami o otvorenom prístupe a prispievateľoch. Webinár je určený najmä autorom, hodnotiteľom vedy a výskumu a knihovníkom.

Spoločnosť Clarivate pozýva na bezplatný webinár o novinkách na platforme Web of Science týkajúcich sa umelej inteligencie (AI). Platforma je dostupná na EU v Bratislave a webinár je určený všetkým jej používateľom. Lektorka predstaví nedávne i budúce rozšírenia platformy, významné vylepšenia vyhľadávania a pripravovaného výskumného asistenta s generatívnou AI (Web of Science Research Assistant).

Druhé vydanie praktickej príručky efektívnej vedeckej komunikácie Effective Science Communication : a practical guide to surviving as a scientist bude voľne dostupné do piatka 31. mája 2024. Po vyplnení formulára je možné čítať celú e-knihu online alebo natrvalo stiahnuť vo formáte PDF, ePub a mobi.

Dokončili ste svoj rukopis a chceli by ste ho publikovať v tom najlepšom časopise? Spoločnosť Clarivate, ktorá buduje platformu Web of Science, pozýva záujemcov na webinár, kde predstaví nástroje a stratégie na výber toho najlepšieho časopisu. Webinár sa sústredí na nasledujúce témy:

  • Najvhodnejší časopis podľa témy rukopisu
  • Určenie časopisov publikujúcich v hraničných vedných odboroch
  • Porovnávanie časopisov pomocou metrík
  • Vzťah medzi publikačnou stratégiou a hodnotením univerzít 

 

Nový grantový index Grants Index v databáze Web of Science obsahuje štandardizované údaje o grantoch pochádzajúce z viac ako 400 priamych zdrojov vládnych i súkromných grantových agentúr po celom svete. Tento index poskytuje rýchly prístup k informáciám o udelených grantoch na podporu úsilia výskumníkov o získanie nového financovania. Výskumníci môžu rýchlo a ľahko zistiť, čo bolo financované, aby lepšie odlíšili svoje nové projekty a návrhy, keď budú súťažiť o financovanie.

V súčasnosti neustále narastá nielen počet vydávaných časopisov, ale aj pochybné publikačné praktiky. S tým súvisí aj nárast hrozby pre integritu výskumu, vrátane továrne na články, manipulácie s obrázkami a potenciálu zneužívania umelej inteligencie (AI). Spoločnosť Clarivate podnikla kroky na podporu integrity výskumu vo Web of Science, o ktorých bude informovať v rámci webinára.