CVTI SR pozýva na bezplatný online seminár v slovenčine na tému Vyhľadávanie informácií z oblasti technických vied. Webinár sa koná vo štvrtok 25.2.2021 od 10:00 do 11:00 a je určený širokej odbornej verejnosti.

Slovenská ekonomická knižnica ponúka pre študentov Ekonomickej univerzity, ktorí nebývajú v Bratislave alebo v Košiciach, možnosť zasielania vyžiadaných kníh na adresu bydliska.

V súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 77/2021 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45/2021 zo dňa  5. 2. 2021 bude Slovenská ekonomická knižnica od 22. 2. 2021 otvorená počas pracovných dní v obmedzenom režime (vrátenie a výdaj zapožičanej literatúry) od 9.00 do 14.00 hod.

Pre používateľov budú k dispozícii iba priestory Požičovne a tzv. Tímovky na 2. poschodí. Študovne zostávajú naďalej zatvorené. 

Pobočka Slovenskej ekonomickej knižnice na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach bude od 22. 2. 2021 otvorená počas pracovných dní v obmedzenom režime (vrátenie a výdaj zapožičanej literatúry) od 9.00 do 14.00 hod. Pre používateľov budú k dispozícii iba priestory požičovne na poschodí. Odporúča sa návštevu knižnice dohodnúť vopred e-mailom na adrese alica.novotna@euba.sk.

Návšteva Slovenskej ekonomickej knižnice bude možná iba pri dodržiavaní protiepidemických opatrení. Okrem ochranného rúška sa od návštevníka vyžaduje tiež použitie vlastných ochranných rukavíc.

V súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 47/2021 je každý používateľ povinný preukázať sa pred vstupom do budovy Ekonomickej univerzity v Bratislave (Slovenskej ekonomickej knižnice) potvrdením o negatívnym výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo iným potvrdením o výnimke definovaným v citovanej vyhláške. Test nesmie byť starší viac ako 7 dní.

Súvisiace články:

Potrebujete vrátiť knihu a nemáte ako? Pošlite nám ju poštou na adresu:

Bezplatné online školenia v angličtine k databázam na platforme ProQuest a súvisiacim nástrojom.

Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice sa v zmysle Dodatku č. 2 k Opatreniu rektora č. 1/2021 rušia do odvolania.

Potrebujete vrátiť knihu a nemáte ako? Pošlite nám ju poštou!

Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom.

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k platforme EBSCOhost, v rámci ktorej sú dostupné aj ekonomické databázy Business Source Complete a EconLit with FullText.