Pozývame študentov a zamestnancov EU v Bratislave a tiež externých používateľov knižnice na vyskúšanie digitáneho archívu Wiley Digital Archives v rámci skúšobného prístupu, ktorý trvá od 15. mája do 9. júna 2023. Obsahuje archívy niektorých z najvplyvnejších svetových akademických a vedeckých spoločností a univerzít, pričom spája skvelé mysle minulosti s výskumníkmi, ktorí formujú budúcnosť:

Ako si uľahčiť prácu s organizáciou výskumu a vyhľadávaním informácií na platforme EBSCOhost alebo EBSCO Discovery Service™ (EDS)? Cez obe platformy sú dostupné aj ekonomické databázy Business Source Complete a EconLit with FullText. Na krátkom bezplatnom online školení v češtine sa dozviete ako si založiť vlastný účet My EBSCOhost a ako používať osobnú zložku My EBSCOhost Folder.

Milí prváci, poďte s nami na krátku prehliadku Slovenskej ekonomickej knižnice. Predstavíme vám Požičovňu, kde sa môžete zaregistrovať, Tímovku, v ktorej môžete tráviť svoj čas aj bez registrácie, a nahliadneme spolu aj do zákulisia.

Podrobnejší návod na použitie našej knižnice nájdete v článku Prvýkrát v knižnici. V prehľade Elektronické zdroje sme zhrnuli, ako používať knižničný katalóg a ostatné dostupné databázy.

 

 

Video sa dá pozrieť aj na našom facebooku. Sledovať nás môžete na instagrame alebo cez RSS (RSS 2.0, Atom 1.0).

Ste študent, pedagóg alebo výskumník a hľadáte efektívny spôsob prieskumu literatúry (rešerše)? Potrebujete zistiť, aké sú metody prístupu k spoľahlivým akademickým zdrojom v ére obrovského množstva informácií?

Slovenská ekonomická knižnica zabezpečuje vyhľadávanie naprieč všetkými zdrojmi dostupnými na Ekonomickej univerzite cez jeden multivyhľadávač EBSCO Discovery Service (EDS). Na tomto praktickom webinári sa dozviete, ako objavovaciu službu EDS začať používať a pohodlne s ňou pracovať.

Ste študent, pedagóg alebo výskumník a hľadáte najvhodnejšie publikácie pre svoju prácu? Slovenská ekonomická knižnica zabezpečuje prístup k tisíckam e-kníh od renomovaných vydavateľov na platforme EBSCOhost. Na tomto praktickom webinári sa dozviete, ako e-knihy začať používať a pohodlne s nimi pracovať.

Týždeň otvoreného prístupu je celosvetové podujatie organizované koalíciou SPARC, ktoré má za cieľ propagovať a zvyšovať povedomie o otvorenom prístupe (open access) k vedeckej literatúre, k vedeckým dátam a spôsobom ich uchovávania. Bezbariérový prístup k elektronickým publikáciím a dátam sa ukázal ako kľúčový aj v pandemickej dobe práce a štúdia z domu.

Štrnásty ročník sa koná 24. až 30. októbra 2022 a tohtoročná téma znie Otvorenosť a klimatická spravodlivosť. Zameranie sa na klimatickú spravodlivosť má podporiť spojenie a spoluprácu medzi klimatickým hnutím a medzinárodnou komunitou otvorenej vedy. Zdieľanie poznatkov patrí medzi ľudské práva a riešenie klimatickej krízy si vyžaduje rýchlu výmenu poznatkov naprieč geografickými, ekonomickými a medziodborovými hranicami. Globálne podujatia nájdete na stránke OpenAccessWeek.org, príspevky na sociálnych sieťach sú štandardne označené hashtagom #OAweek (twitter, facebook).

S tlakom na publikovanie výsledkov výskumu v kombinácii s posunom k online sprístupňovaniu sa rozšírilo pochybné publikovanie. Čo je etické a čo už nie? Aký dopad na kvalitu výskumu a vedeckú reputáciu môže mať publikovanie výsledkov v rôznych rýchlo rastúcich vydavateľstvách akým je napríklad MDPI? Ako sa správajú predátori vedeckého publikovania?

Univerzity a výskumné inštitúcie sa snažia zviditeľňovať svojich výskumníkov, ich prácu a vplyv aj prostredníctvom individuálnych verejných profilov. Autorské profily môžu byť užitočné tiež pri napĺňaní interných informačných systémov overenými informáciami, či už ide o odborné publikácie, citácie, odborné recenzie alebo editorskú činnosť.