V piatok 1. marca 2024 bude knižnica zatvorená v Bratislave aj v Košiciach. Nebude fungovať online katalóg ani výstupy publikačnej činnosti. Dôvodom je úplná technická odstávka a upgrade knižničného systému. Ostatné elektronické zdroje budú plne dostupné.

V súčasnosti neustále narastá nielen počet vydávaných časopisov, ale aj pochybné publikačné praktiky. S tým súvisí aj nárast hrozby pre integritu výskumu, vrátane továrne na články, manipulácie s obrázkami a potenciálu zneužívania umelej inteligencie (AI). Spoločnosť Clarivate podnikla kroky na podporu integrity výskumu vo Web of Science, o ktorých bude informovať v rámci webinára.

Milí prváci, poďte s nami na krátku prehliadku Slovenskej ekonomickej knižnice. Predstavíme vám Požičovňu, kde sa môžete zaregistrovať, Tímovku, v ktorej môžete tráviť svoj čas aj bez registrácie, a nahliadneme spolu aj do zákulisia.

Podrobnejší návod na použitie našej knižnice nájdete v článku Prvýkrát v knižnici. V prehľade Elektronické zdroje sme zhrnuli, ako používať knižničný katalóg a ostatné dostupné databázy.

 

 

Video sa dá pozrieť aj na našom facebooku. Sledovať nás môžete na instagrame alebo cez RSS (RSS 2.0, Atom 1.0).

Digitálny novinový stánok PressReader je tu pre všetkých na EU v Bratislave, aj pre návštevníkov. Čítajte Hospodárske noviny, Denník N, Pravdu a ďalších 3 000 novín a 4 000 časopisov.

  • 150 krajín, 65 jazykov, 365-dňový archív
  • Zameranie na správy, biznis, technológie, šport, módu, umenie a ďalších 23 oblastí.
  • Vydania verne zodpovedajú papierovým verziám a sú dostupné okamžite v deň publikovania.
  • Príklady využitia: spravodajstvo, výučba, zlepšovanie cudzích jazykov, hobby čítanie

Pozývame študentov a zamestnancov EU v Bratislave a tiež externých používateľov knižnice na vyskúšanie kolekcie elektronických kníh EBSCO eBooks Business Subscription Collection v rámci skúšobného prístupu, ktorý trvá od 16. októbra do 16. decembra 2023. Kolekcia poskytuje elektronické knihy, ktorých obsah zahŕňa oblasti obchodu, podnikania, marketingu, finančníctva, managementu, zásobovania, kariérneho rastu, osobného rozvoja, komunikácie a nadväzovania obchodných kontaktov.

Pozývame študentov, doktorandov, pedagógov a knihovníkov na krátke praktické bezplatné online školenia v angličtine k službám EBSCO.

Vydavateľstvo IEEE a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli transformačnú dohodu, ktorá už niekoľko mesiacov umožňuje publikovanie s otvoreným prístupom slovenským vedcom a poskytuje výskumníkom a študentom prístup k širokému spektru vysokoodborných vedeckých publikácií. Webinár Open Access Webinar for Authors in Slovakia predstaví možnosti publikovania na Slovensku s využitím tejto transformačnej dohody a tiež celkovú open access politiku spoločnosti IEEE.

Od štvrtka 21. 9. 2023 je obnovený prístup do citačnej databázy Scopus. Celonárodný výpadok z dôvodu neobstarania národnej licencie v rámci projektu NISPEZ IV trval od 1. 6. 2023.