slide2

Využite citačný manažér Citace PRO, ktorý slúži na vytváranie, správu, export a zdieľanie citácií. Obsahuje rôzne citačné štýly vrátane normy STN ISO 690

CitacePRO logo

Citace PRO môžu využívať zamestnanci a študenti EU v Bratislave po zaregistrovaní sa z prostredia EU v Bratislave na stránke www.citacepro.com.

Otázky alebo záujem o predvedenie môžete adresovať Ing. Miriam Vertaľovej miriam.vertalova@euba.sk.

Užitočné odkazy

Bližšie informácie [pdf]

Podrobný návod [pdf]

Video tutoriály v českom jazyku [youtube]

Milí používatelia, máme pre vás fantastickú novinku! Tímovka je unikátny priestor pre vaše skupinové aj individuálne štúdium alebo spoločné aktivity.

Timovka 2017 04

Môžete si so sebou vziať všetko, čo potrebujete, vrátane občerstvenia. Nikto vás nebude rušiť, ak sa nebudete vyrušovať navzájom. Môžete si voľne preskupovať stoly, využívať wifi a elektrické zásuvky.

K dispozícii máte aj voľné knihy, ktoré si môžete prečítať alebo privlastniť. Oživením sú knihy z Knihobežníka v samostatnom červenom stojane, na ktoré sa vzťahujú knibežníkové pravidlá používania. 

Tímovka je otvorená od pondelka 24. apríla 2017 a platia v nej rovnaké prevádzkové hodiny ako v Požičovni.

Príďte si na 2. poschodie do priestoru bývalej Študovne záverečných prác vyskúšať našu novú TÍMOVKU.

Súvisiace odkazy

Pon 24. 04. 2017 | Otvorenie Tímovky + prví návštevníci [facebook]

Str 26. 04. 2017 | Voľné knihy a wifi router [facebook]

E-kniha spoločnosti IOP Publishing Effective Science Communication : a practical guide to surviving as a scientist bude voľne dostupná do 15.5.2017.

Effective Science Communication 978 0 7503 1170 0 cover

Kniha (vo formátoch HTML, ePub3 a PDF) sa venuje praktickým otázkam publikovania v odborných časopisoch, metódam získavania grantov a cestám, ako komunikovať výsledky výskumu smerom k odbornej aj laickej verejnosti.

Ponuka voľného prístupu platí do 15.5.2017 na http://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-1170-0 bez obmedzenia na IP adresy.

Po tomto dátume nebude publikácia z dôvodov licenčných obmedzení prístupná ani v Slovenskej ekonomickej knižnici.

Oznamujeme pedagogickým pracovníkom, že od dnes je k dispozícii aktualizovaný formulár A pre evidenciu publikačnej činnosti, s drobnými úpravami.
Stiahnuť si ho môžete priamo tu, spolu s ostatnými dokumentami je neustále k dispozícii v sekcii Publikačná činnosť - Výstupy, návody, formuláre.

FaLang translation system by Faboba