Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.

Situácia spôsobená bojom proti šíreniu nového koronavírusu COVID-19 obmedzila prevádzku univerzít a knižníc. Aj v tomto čase je možné ďalej sa vzdelávať a uskutočňovať výskum. Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave poskytuje prístup k študijnej a odbornej literatúre v maximálnom možnom rozsahu. Služby knižnice sú dostupné elektronicky, osobne, telefonicky alebo poštou. Tento článok sa zameriava na možnosti prístupu k elektronickým zdrojomInformácie priebežne aktualizujeme.

Vzdialený prístup k licencovaným databázam pre zamestnancov a študentov EU je od apríla 2020 možný cez virtuálnu privátnu sieť (VPN) z domu rovnako ako keby ste boli na univerzite. VPN je najpohodlnejšou možnosťou vzdialeného prístupu. Ak ju nemôžete používať dlhodobo, oplatí sa aspoň na vytvorenie, autorizovanie či re-autorizovanie účtov do jednotlivých databáz.

Počas celého júna 2022 majú používatelia voľný prístup do multiodborovej kolekcie vyše 25 500 anglických e-kníh vydavateľstva Wiley vydaných od roku 1996. Kolekcia pokrýva 60 odborových kategórií z prírodných, spoločenských a humanitných vied, ako napríklad účtovníctvo, podnikanie a manažment, financie a investovaniepolitické vedylingvistikavzdelávaniematematika či počítačová veda.

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.

Na bezplatný webinár pozýva CVTI SR publikujúcich autorov, redaktorov vedeckých časopisov, informačných pracovníkov a všetkých, ktorým záleží na profesionálnom zviditeľňovaní a zdieľaní vedeckých poznatkov na medzinárodnej úrovni. Trvalé identifikátory (persistent identifiers, PID) sú významnou účasťou otvorenej vedy, jednoznačne identifikujú výskumníkov a výstupy výskumu, prispievajú k ich objaviteľnosti a trvalej dostupnosti, tiež zjednodušujú citovanie.

Ako si uľahčiť prácu s organizáciou výskumu a vyhľadávaním informácií na platforme EBSCOhost alebo EBSCO Discovery Service™ (EDS)? Cez obe platformy sú dostupné aj ekonomické databázy Business Source Complete a EconLit with FullText. Na krátkom bezplatnom online školení v češtine sa dozviete ako si založiť vlastný účet My EBSCOhost a ako používať osobnú zložku My EBSCOhost Folder.

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.