Pomoc pri získaní odpovede na otázky, ktoré Vám pomôžu pri využívaní služieb knižnice, pri hľadaní informačných zdrojov, vyhľadávaní v databázach, získaní faktografických informácií a pod.

Osobne

Špecializované konzultačné pracovisko v Časopiseckej študovni v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 (v piatok od 11.00). Túto službu poskytuje knihovník-špecialista na požiadanie alebo po dohode.

Elektronicky

Elektronická referenčná služba nezodpovedá otázky, ktorých odpovede vyžadujú rešerše - v tomto prípade odporúčame využiť Rešeršné služby.

Kontakt:

Oddelenie informačných zdrojov

02/6729 1362, 02/6729 1358

 sek.bio@euba.sk