Prístupový link: https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

  • Prístup z univerzitnej siete NetEU (vrátane PHF, wifi a internátov): automaticky bez registrácie/prihlasovania
  • Vzdialený prístup (mimo univerzitnej siete NetEU): cez VPN pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave; bez VPN pozri nižšie

Plnotextová databáza článkov z časopisov, konferenčných zborníkov a technických noriem z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky vrátane kompletnej kolekcie inštitútu IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inštitút elektrických a elektronických inžinierov). Stránka podpory

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

  • Neobmedzený vzdialený prístup získate automaticky po registrácii vlastného konta IEEE. Registrácia nemusí prebehnúť z prostredia EUBA a trvá minútu. Po prvom prihlásení sa z akademickej siete EUBA na vlastnom prenosnom zariadení sa v konte aktivuje možnosť vzdialeného prístupu pre konkrétne zariadenie a webový prehliadač. Po 90 dňoch (alebo po vymazaní cookies) sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta IEEE na svojom zariadení v prostredí EUBA.

Producent: IEEE/IET

Podmienky používania: Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

Licencia: Centrum vedecko-technických informácií SR, projekt NISPEZ

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk