Voľné e-zdroje dostupné v režime otvoreného prístupu a pomocné služby

 

Čo je Open Access (OA)

Poskytovanie online prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. Filozofiou otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských práv a vychádza z tvrdenia, že výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť dostupný daňovým poplatníkom bezplatne.

Open access v kocke – krátke komiksové video v angličtine z dielne PHD comics

Autorské práva (copyrights) a licencie Creative Commons

 

Kontaktná kancelária pre Open Access na CVTI SR

Slúži ako národný referenčný bod pre OA politiku Európskej komisie na Slovensku. Venuje sa poskytovaniu informácií, vzdelávacím aktivitám (webináre (s archívom), podujatia, kurzy) a vedie zoznam slovenských OA časopisov.

 

Týždeň otvoreného prístupu (Open Access Week)

Podujatie sa oslavuje po celom svete koncom októbra s cieľom propagovať a zvyšovať povedomie o otvorenom prístupe k vedeckej literatúre, k vedeckým dátam a spôsoboch ich uchovávania.

 

Časopisy

 • DOAJregister recenzovaných elektronických časopisov s otvoreným prístupom
 • Sherpa Romeoregister vydavateľov elektronických časopisov s otvoreným prístupom a ich autorskoprávnych a archivačných politík
 • PNAS – oficiálny časopis Národnej akadémie vied (NAS) Spojených štátov amerických s globálnym rozsahom s vysokým impaktom. Medzi voľne dostupný obsah patria publikácie s otvoreným prístupom a po 6 mesiacoch od publikovania všetko ostatné. Viac informácií

 

Knihy

DOABregister elektronických kníh s otvoreným prístupom

 

Repozitáre (úložiská)

 • OpenDOAR – globálny register repozitárov s otvoreným prístupom a ich politík
 • ROARregister repozitárov s otvoreným prístupom
 • Zenodo – Európsky repozitár vyvíjaný v CERN-e. Je spoľahlivý, multifunkčný, prepojený s autorským identifikátorom ORCID a umožňuje nahrávať vlastné materiály (napr. datasety, reporty, prezentácie, softvér). Odporúčame používať, aspoň kým nevznikne národný repozitár CVTI SR.
 • ORA (Oxford University Research Archive) – Inštitucionálny repozitár Oxfordskej univerzity. Mimoinštitucionálnym autorom neumožňuje nahrávať vlastné materiály, ale sprístupňuje kvalitné zdroje aj v režime Open Access. Podmienky používania
 • Digital Commons – multiodborový repozitár plnotextových vedeckých textov zo stoviek repozitárov zapojených univerzít
 • ArXiv.org – Multiodborový repozitár spravovaný Cornellovou univerzitou. Okrem prírodných vied je zastúpená aj ekonómia, financie, štatistika a počítačové vedy. Umožňuje nahrávať vlastné materiály registrovaným používateľom.
 • SocArXiv.org – Multiodborový repozitár spravovaný Univerzitou v Marylande zameraný na spoločenské vedy. Umožňuje nahrávať vlastné materiály registrovaným používateľom.
 • Figshare – primárne dátový repozitár, ktorý umožňuje nahrávať vlastné materiály registrovaným používateľom

 

Portály a databázy

Verejne dostupné portály a databázy, ktoré aspoň čiastočne obsahujú zdroje v otvorenom režime alebo voľnom režime. (K databázam označeným hviezdičkou (*) je možný aj plný prístup.)

 

Fotografie, obrázky

CC Search – Vyhľadávač bezplatných fotografií a obrázkov pod licenciou Creative Commons (CC) alebo v Public Domain (CC0) ponúka vyše 500 miliónov obrázkov. (Oznámenie, 04/2019)

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk