Voľné e-zdroje dostupné v režime otvoreného prístupu a pomocné služby

 

Čo je Open Access (OA)

Poskytovanie online prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. Filozofiou otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských práv a vychádza z tvrdenia, že výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť dostupný daňovým poplatníkom bezplatne.

Open access v kocke – krátke komiksové video v angličtine z dielne PHD comics

Autorské práva (copyrights) a licencie Creative Commons

Predátorské publikovanie – nepriamo súvisiaci fenomén

 

Kontaktná kancelária pre Open Access na CVTI SR

Slúži ako národný referenčný bod pre OA politiku Európskej komisie na Slovensku. Venuje sa poskytovaniu informácií, vzdelávacím aktivitám (webináre (s archívom), podujatia, kurzy) a vedie zoznam slovenských OA časopisov.

 

Týždeň otvoreného prístupu (Open Access Week)

Podujatie sa oslavuje po celom svete s cieľom propagovať a zvyšovať povedomie o otvorenom prístupe k vedeckej literatúre, k vedeckým dátam a spôsoboch ich uchovávania. V týždni od 21. do 27. októbra 2019 sa konal už 11. ročník.

 

Register časopisov s otvoreným prístupom – DOAJ

Adresár recenzovaných elektronických časopisov s otvoreným prístupom

 

Register kníh s otvoreným prístupom – DOAB

Adresár elektronických kníh s otvoreným prístupom

 

Register repozitárov s otvoreným prístupom – OpenDOAR

Globálny adresár repozitárov s otvoreným prístupom a ich politík

 

Register repozitárov s otvoreným prístupom – ROAR

Adresár repozitárov s otvoreným prístupom

 

Zenodo.org

Európsky repozitár vyvíjaný v CERN-e. Je spoľahlivý, multifunkčný, prepojený s autorským identifikátorom ORCID a umožňuje nahrávať vlastné materiály (napr. datasety, reporty, prezentácie, softvér). Odporúčame používať, aspoň kým nevznikne národný repozitár CVTI SR.

 

ORA – Oxford University Research Archive

Inštitucionálny repozitár Oxfordskej univerzity. Mimoinštitucionálnym autorom neumožňuje nahrávať vlastné materiály, ale sprístupňuje kvalitné zdroje aj v režime Open Access. Podmienky používania

 

CEEOL

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) poskytuje akademické časopisy e-knihy a sivú literatúru pre humanitné a sociálne vedy zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Obsahuje napríklad archív Ekonomického časopisu od roku 1998. Portál a vyhľadávanie sú dostupné bez obmedzení; plné texty v režime OA sa dajú stiahnuť po bezplatnej registrácii. Podmienky používania

 

CC Search

Vyhľadávač bezplatných fotografií a obrázkov pod licenciou Creative Commons (CC) alebo v Public Domain (CC0). V čase spustenia ponúkal vyše 300 miliónov obrázkov z 19 kolekcií a fotobánk. (Oznámenie, 04/2019)

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk