2. poschodie - 2D - budova Výučba 1
3. poschodie – 3D – budova Výučba 1
4. poschodie – 4D – budova Výučba 1