Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Požičovňa: 02/6729 1263, sek.oss@euba.sk

(prevádzkové hodiny; výpožičky, predĺženia, vrátenie a rezervácie kníh; registrácia a predĺženie preukazu...)

 

Sekretariát: 02/6729 1613, sek@euba.sk

(všeobecné informácie)

 

Všetky kontakty >>