Načítavam stránku...

E-zdroje dostupné v prostredí EU v Bratislave a PHF v Košiciach

 

EBSCOhost Research Databases

Bibliografické a plnotextové databázy z oblasti spoločenských vied

 • eBook Economic Collection - 49 titulov elektronických kníh
 • Business Source Complete – podnikanie a obchod
 • American Doctoral Dissertations 1933-1955
 • E-journals – prístupné cez EBSCO Subscription Services
 • ERIC – vzdelávanie
 • Library Information Science & TechnologyAbstracts – knihovníctvo, bibliometria
 • MEDLINE – medicína a ošetrovateľstvo
 • Newswires – správy tlačových agentúr v reálnom čase
 • Regional Business News – regionálne podnikanie a obchod v USA

 

Eikon + Datastream (Thomson Reuters)

Eikon a Datastream ponúkajú úplný obraz o makroekonomickom prostredí a ekonomických cykloch s cieľom odhaliť trendy a predpovedať trhové podmienky.

Eikon je profesionálna finančná platforma používaná odborníkmi v praxi, ktorá umožňuje prístup k aktuálnym dátam z finančných trhov vrátane akcií, dlhopisov, komodít, termínových kontraktov takmer zo všetkých svetových búrz a štátov reálnom čase.

Datastream je komplexná finančná historická databáza s časovým radom dostupným od 50. rokov minulého storočia. Obsahuje viac ako 29 miliónov jednotlivých nástrojov alebo ukazovateľov vo všetkých hlavných triedach aktív. Umožňuje skúmať vzťahy medzi dátovými radmi, vykonávať koreláciu a analýzu vzťahov, testovať investičné a obchodné nápady, skúmať celé krajiny, regióny a priemyselné odvetvia.

Prístup je na vyhradenom pracovisku v Časopiseckej študovni (3. poschodie).

Video tutoriály sú v angličtine a s anglickými titulkami. Pozeranie nie je obmedzené na IP adresy. Prvý raz treba zadať inštitucionálnu emailovú adresu (s koncovkou euba.sk).

Kontaktná osoba v prípade záujmu o odbornú pomoc alebo radu: Mgr. Mária Gaššová (02/6729 1384, Maria.Gassova@euba.sk).

 

EZB - Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Plnotextové vedecké a odborné elektronické časopisy voľne prístupné alebo dostupné na základe predplatného 

 

ProQuest Central

Vybrané abstraktové a plnotextové databázy ako napríklad:

 • ABI/INFORM Collection
 • Accounting, Tax & Banking Collection
 • Asian & European Business Collection
 • Business Market Research Collection
 • ProQuest Dissertation & Theses A&I: Business

Zameranie: humanitné a spoločenské vedy, obchod a ekonomika, zdravotníctvo, prírodné vedy, technika

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

ProQuest Ebook Central

Odborné elektronické monografie a prípadové štúdie od vybraných vydavateľov
Zameranie: ekonómia, hospodárska politika, štatistika, medzinárodné ekonomické vzťahy,  politika verejnej správy

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

SCOPUS

Bibliografická a citačná databáza vedeckej literatúry orientovaná najmä na európsku vedeckú produkciu
Retrospektíva: abstrakty od roku 1966, citačné ohlasy od roku 1996
Zameranie: prírodné, spoločenské a humanitné vedy, zdravotníctvo

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

SpringerLink

Abstraktová a plnotextová databáza článkov z vedeckých časopisov a kapitol z knižných sérií vydavateľstva Springer Verlag
Retrospektíva: plné texty od roku 1997
Zameranie: prírodné vedy, technika, zdravotníctvo, spoločenské a humanitné vedy

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Web of Science

Portál spoločnosti Clarivate Analytics (predtým Thomson Reuters) k databázam:

 • Current Contents Connect - bibliografická databáza, ktorá poskytuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 10 tisíc renomovaných celosvetových vedeckých časopisov a kníh. Obsahuje 7 edícií: Life Sciences; Clinical Medicine; Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Physical, Chemical & Earth Sciences; Engineering, Computing & Technology; Social & Behavioral Sciences a Arts & Humanities s retrospektívou od roku 1998
 • Web of Science Core Collection - bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti. Obsahuje 8 hlavných citačných indexov a 2 chemické indexy:
  1. Science Citation Index Expanded (SCIE): od roku 1985
  2. Social Sciences Citation Index (SSCI): od roku 1985
  3. Arts and Humanities Citation Index (A&HCI): od roku 1985
  4. Emerging Sources Citation Index (ESCI): od roku 2015
  5. Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S): od roku 1990
  6. Conference Proceedings Citation Index-Social Sciences&Humanities (CPCI-SSH): od roku 1990
  7. Book Citation Index-Science (BKCI-S): od roku 2005
  8. Book Citation Index-Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH): od roku 2005
  9. Current Chemical Reactions (CCR-Expanded): od roku 1985
  10. Index Chemicus (IC): od roku 1993
 • Journal Citation Reports (JCR) - poskytuje analytické nástroje na evaluáciu ohlasov časopisov (Journal Impact Factor, IF)
 • Essential Science Indicators (ESI) - nástroj na analýzu vedcov, inštitúcií, krajín i vedeckých publikácií v databáze Web of Science Core Collection
 • Web of Science Citation Connection - regionálne a špecializované databázy a indexy - primárny zdroj na vyhľadávanie špecializovaných vedeckých informácií a dát

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ