Čo sú licencované e-zdroje

Popis pripravujeme.

 

Dostupnosť z univerzitnej siete NetEU

Licencované e-zdroje sú automaticky dostupné v prostredí EU v Bratislave a PHF v Košiciach, vrátane internátov a wifi

 

SEK e-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom 2021
E-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom
(kliknutím na obrázok sa dostanete na čitateľnú verziu)

 

Dostupnosť mimo univerzitnej siete NetEU (vzdialený prístup)

Vzdialený prístup cez VPN

 • Zamestnanci a študenti EU v Bratislave môžu k licencovaným e-zdrojom pristupovať vzdialene cez univerzitnú virtuálnu privátnu sieť (VPN) z domu rovnako ako keby boli na univerzite alebo internáte.
 • VPN je najpohodlnejšou možnosťou vzdialeného prístupu. Ak nemôžete používať VPN dlhodobo, oplatí sa aspoň na vytvorenie, autorizovanie či re-autorizovanie účtov do jednotlivých e-zdrojov.
 • Návod na inštaláciu, konfiguráciu a používanie klienta VPN nájdete v návode Vzdialený prístup cez VPN.

Vzdialený prístup bez VPN

 

Zoznam licencovaných e-zdrojov dostupných na EU v Bratislave

Ekonomické a obchodné

 • EBSCOhost: Platforma sprístupňuje viaceré bibliografické a plnotextové databázy z oblasti spoločenských vied, ako napríklad Business Source Complete a EconLit with Full Text.
 • Business Source Complete: Špecializovaná databáza pre podnikanie a obchod dostupná na platforme EBSCOhost.
 • EconLit with Full Text: Špecializovaná plnotextová databáza pre ekonomický výskum dostupná na platforme EBSCOhost.
 • ITC Market Analysis Tools: Súbor online nástrojov na analýzu trhu, ktorý vyvinulo Medzinárodné obchodné centrum (International Trade Center, ITC).

Multiodborové

 • PressReader: Platforma s obsahom digitálnych vydaní približne 3 000 novín a 4 000 časopisov z celého sveta vo vyše 60 jazykoch.
 • ProQuest: Platforma ponúka prístup k niekoľkým databázam obsahujúcim rôzne druhy dokumentov multiodborového zamerania a umožňuje efektívne vyhľadávanie, používanie a zdieľanie informácií.
 • ProQuest Ebook Central: Platforma umožňuje prístup k plným textom multiodborovo zameranej databázy obsahujúcej vyše 40 000 odborných a vedeckých kníh z kolekcie Academic Complete. (E-knihy sú prístupné aj z platformy ProQuest.)
 • Springer Nature: Multiodborový časopis Nature vychádza od roku 1869 a patrí k najprestížnějším a najcitovanejším vedeckým časopisom na svete. Na portáli nature.com sú dostupné aj desiatky ďalších časopisov vydavateľstva Springer.
 • Wiley Online Library: Rozsiahla multidisciplinárna plnotextová databáza vydavateľstva Wiley-Blackwell.

Technické

 • IEEE Xplore: Plnotextová databáza článkov z časopisov, konferenčných zborníkov a technických noriem z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky vrátane kompletnej kolekcie inštitútu IEEE.

Citačné, scientometrické

 • Scopus: Bibliografická, abstraktová a citačná databáza vedeckej literatúry orientovaná najmä na európsku vedeckú produkciu.
 • Web of Science: Portál spoločnosti Clarivate k databázam Current Contents Connect (CCC, karentované časopisy), Web of Science Core Collection, Web of Science Citation Connection a Journal and Highly Cited Data.

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk