Načítavam stránku...

E-zdroje dostupné v prostredí EU v Bratislave a PHF v Košiciach

 

EBSCOhost Research Databases

Bibliografické a plnotextové databázy z oblasti spoločenských vied

 • eBook Economic Collection - 49 titulov elektronických kníh
 • Business Source Complete – podnikanie a obchod
 • American Doctoral Dissertations 1933-1955
 • E-journals – prístupné cez EBSCO Subscription Services
 • ERIC – vzdelávanie
 • Library Information Science & TechnologyAbstracts – knihovníctvo, bibliometria
 • MEDLINE – medicína a ošetrovateľstvo
 • Newswires – správy tlačových agentúr v reálnom čase
 • Regional Business News – regionálne podnikanie a obchod v USA

EZB - Elektronische Zietschriftenbibliothek

Plnotextové vedecké a odborné elektronické časopisy voľne prístupné alebo dostupné na základe predplatného 

ProQuest Central

Vybrané abstraktové a plnotextové databázy, napr.:

 • ABI/INFORM Collection
 • Accounting, Tax & Banking Collection
 • Asian & European Business Collection
 • Business Market Research Collection
 • ProQuest Ebook Central
 • ProQuest Dissertation & Theses A&I: Business

Zameranie: humanitné a spoločenské vedy, obchod a ekonomika, zdravotníctvo, prírodné vedy, technika

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

ProQuest Ebook Central

Odborné elektronické monografie a prípadové štúdie od vybraných vydavateľov
Zameranie: ekonómia, hospodárska politika, štatistika, medzinárodné ekonomické vzťahy,  politika verejnej správy

SCOPUS

Bibliografická a citačná databáza vedeckej literatúry orientovaná najmä na európsku vedeckú produkciu
Retrospektíva: abstrakty od roku 1966, citačné ohlasy od roku 1996
Zameranie: prírodné, spoločenské a humanitné vedy, zdravotníctvo

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

SpringerLink

Abstraktová a plnotextová databáza článkov z vedeckých časopisov a kapitol z knižných sérií vydavateľstva Springer Verlag
Retrospektíva: plné texty od roku 1997
Zameranie: prírodné vedy, technika, zdravotníctvo, spoločenské a humanitné vedy

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

Web of Science

Portál spoločnosti Clarivate Analytics (predtým Thomson Reuters) k databázam:

 • Current Contents Connect  - multidisciplinárna databáza s prístupom k bibliografickým informáciám článkov vo  svetových vedeckých časopisoch a viac ako 2000 knihám. Prístupných je 7 edícií: Life Sciences, Clinical Medicine, Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Physical, Chemical & Earth Sciences, Engineering, Computing & Technology, Social & Behavioral Sciences a Arts & Humanities s retrospektívou od roku 1998
 • Web of Science Core Collection - bibliografická databáza citačných indexov:
 • Science Citation Index Expanded (od roku 1985)
 • Social Sciences Citation Index (od roku 1985)
 • Arts & Humanities Citation Index (od roku 1985)
 • Conference Proceedings Citation Index – Science (od roku 1990)
 • Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (od roku 1990)
 • Book Citation Index – Science (od roku 2005)
 • Book Citation Index – Social Science (od roku 2005)
 • Emerging Sources Citation Index  (od roku 2015)

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ