Načítavam stránku...

E-zdroje dostupné v prostredí EU v Bratislave a PHF v Košiciach

 

EBSCOhost Research Databases

Bibliografické a plnotextové databázy z oblasti spoločenských vied

 • eBook Collection – elektronické knihy
 • Business Source Complete – podnikanie a obchod
 • EconLit with Full Text – plné texty pre ekonomický výskum
 • ERIC – vzdelávanie
 • Library Information Science & Technology Abstracts – knihovníctvo, bibliometria
 • Regional Business News – regionálne podnikanie a obchod v USA
 • Newswires – správy tlačových agentúr v reálnom čase
 • E-journals – prístupné cez EBSCO Subscription Services
 • OpenDissertations

 

Eikon + Datastream (Thomson Reuters)

Vďaka Ústavu ekonómie a manažmentu, ktorý zakúpil licenciu, má Ekonomická univerzita dostupnú profesionálnu finančnú platformu Eikon + Datastream (Thomson Reuters). Platforma ponúka úplný obraz o makroekonomickom prostredí a ekonomických cykloch s cieľom odhaliť trendy a predpovedať trhové podmienky.

Eikon je profesionálna finančná platforma používaná odborníkmi v praxi, ktorá umožňuje prístup k aktuálnym dátam z finančných trhov vrátane akcií, dlhopisov, komodít, termínových kontraktov takmer zo všetkých svetových búrz a štátov reálnom čase.

Datastream je komplexná finančná historická databáza s časovým radom dostupným od 50. rokov minulého storočia. Obsahuje viac ako 29 miliónov jednotlivých nástrojov alebo ukazovateľov vo všetkých hlavných triedach aktív. Umožňuje skúmať vzťahy medzi dátovými radmi, vykonávať koreláciu a analýzu vzťahov, testovať investičné a obchodné nápady, skúmať celé krajiny, regióny a priemyselné odvetvia.

Prístup je na vyhradenom pracovisku v Časopiseckej študovni (3. poschodie).

Video tutoriály sú v angličtine a s anglickými titulkami. Pozeranie nie je obmedzené na IP adresy. Prvý raz treba zadať inštitucionálnu emailovú adresu (s koncovkou euba.sk).

Kontaktná osoba v prípade záujmu o odbornú pomoc alebo radu: Mgr. Mária Gaššová (02/6729 1384, Maria.Gassova@euba.sk).

 

EZB - Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Plnotextové vedecké a odborné elektronické časopisy voľne prístupné alebo dostupné na základe predplatného 

 

ProQuest Central

Vybrané abstraktové a plnotextové databázy ako napríklad:

 • ABI/INFORM Collection
 • Accounting, Tax & Banking Collection
 • Asian & European Business Collection
 • Business Market Research Collection
 • ProQuest Dissertation & Theses A&I: Business

Zameranie: humanitné a spoločenské vedy, obchod a ekonomika, zdravotníctvo, prírodné vedy, technika

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

ProQuest Ebook Central

Odborné elektronické monografie a prípadové štúdie od vybraných vydavateľov
Zameranie: ekonómia, hospodárska politika, štatistika, medzinárodné ekonomické vzťahy,  politika verejnej správy

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

SCOPUS

Bibliografická a citačná databáza vedeckej literatúry orientovaná najmä na európsku vedeckú produkciu
Retrospektíva: abstrakty od roku 1966, citačné ohlasy od roku 1996
Zameranie: prírodné, spoločenské a humanitné vedy, zdravotníctvo

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Smarteca

Elektronická čítačka vydavateľstva Wolters Kluwer, v ktorej sú dostupné vybrané elektronické publikácie z univerzitného vydavateľstva Ekonóm. Pôvodná verzia čítacej aplikácie sa volala WK eReader.

Digitálna knižnica je dostupná na troch počítačoch cez odkaz na pracovnej ploche alebo vo webovom prehliadači na adrese smarteca.skDva počítače sú vo Všeobecnej študovni na 4. poschodí v časti EDC, tretí počítač sa nachádza v Požičovni na 2. poschodí, takže je počas semestra dostupný aj v sobotu.

Zoznam dostupných elektronických učebníc nájdete v aktualite >>

 

SpringerLink

Abstraktová a plnotextová databáza článkov z vedeckých časopisov a kapitol z knižných sérií vydavateľstva Springer Verlag
Retrospektíva: plné texty od roku 1997
Zameranie: prírodné vedy, technika, zdravotníctvo, spoločenské a humanitné vedy

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Web of Science

Portál spoločnosti Clarivate Analytics (predtým Thomson Reuters) k databázam:

 • Current Contents Connect - bibliografická databáza, ktorá poskytuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 10 tisíc renomovaných celosvetových vedeckých časopisov a kníh. Obsahuje 7 edícií: Life Sciences; Clinical Medicine; Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Physical, Chemical & Earth Sciences; Engineering, Computing & Technology; Social & Behavioral Sciences a Arts & Humanities s retrospektívou od roku 1998
 • Web of Science Core Collection - bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti. Obsahuje 8 hlavných citačných indexov a 2 chemické indexy:
  1. Science Citation Index Expanded (SCIE): od roku 1985
  2. Social Sciences Citation Index (SSCI): od roku 1985
  3. Arts and Humanities Citation Index (A&HCI): od roku 1985
  4. Emerging Sources Citation Index (ESCI): od roku 2015
  5. Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S): od roku 1990
  6. Conference Proceedings Citation Index-Social Sciences&Humanities (CPCI-SSH): od roku 1990
  7. Book Citation Index-Science (BKCI-S): od roku 2005
  8. Book Citation Index-Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH): od roku 2005
  9. Current Chemical Reactions (CCR-Expanded): od roku 1985
  10. Index Chemicus (IC): od roku 1993
 • Journal Citation Reports (JCR) - poskytuje analytické nástroje na evaluáciu ohlasov časopisov (Journal Impact Factor, IF)
 • Essential Science Indicators (ESI) - nástroj na analýzu vedcov, inštitúcií, krajín i vedeckých publikácií v databáze Web of Science Core Collection
 • Web of Science Citation Connection - regionálne a špecializované databázy a indexy - primárny zdroj na vyhľadávanie špecializovaných vedeckých informácií a dát

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ