Aktuality, oznamy

V dňoch 17. až 21. júna 2024 bude knižnica z dôvodu konania prijímacích skúšok na Ekonomickej univerzite v Bratislave otvorená pre verejnosť v upravenom čase od 13:30. Využiť môžete elektronické zdroje.

Digitálny novinový stánok PressReader je tu pre všetkých na EU v Bratislave, aj pre návštevníkov. Čítajte Hospodárske noviny, Denník N, Pravdu a ďalších 3 000 novín a 4 000 časopisov.

  • 150 krajín, 65 jazykov, 365-dňový archív
  • Zameranie na správy, biznis, technológie, šport, módu, umenie a ďalších 23 oblastí.
  • Vydania verne zodpovedajú papierovým verziám a sú dostupné okamžite v deň publikovania.
  • Príklady využitia: spravodajstvo, výučba, zlepšovanie cudzích jazykov, hobby čítanie

Poďte s nami na krátku prehliadku Slovenskej ekonomickej knižnice. Predstavíme vám Požičovňu, kde sa môžete zaregistrovať, Tímovku, v ktorej môžete tráviť svoj čas aj bez registrácie, a nahliadneme spolu aj do zákulisia.

Podrobnejší návod na použitie našej knižnice nájdete v článku Prvýkrát v knižnici. V prehľade Elektronické zdroje sme zhrnuli, ako používať knižničný katalóg a ostatné dostupné databázy.

 

 

Video sa dá pozrieť aj na našom facebooku. Sledovať nás môžete na instagrame alebo cez RSS (RSS 2.0, Atom 1.0).

Spoločnosť Clarivate pozýva na bezplatný webinár o novinkách na platforme Web of Science týkajúcich sa umelej inteligencie (AI). Platforma je dostupná na EU v Bratislave a webinár je určený všetkým jej používateľom. Lektorka predstaví nedávne i budúce rozšírenia platformy, významné vylepšenia vyhľadávania a pripravovaného výskumného asistenta s generatívnou AI (Web of Science Research Assistant).

Druhé vydanie praktickej príručky efektívnej vedeckej komunikácie Effective Science Communication : a practical guide to surviving as a scientist bude voľne dostupné do piatka 31. mája 2024. Po vyplnení formulára je možné čítať celú e-knihu online alebo natrvalo stiahnuť vo formáte PDF, ePub a mobi.

Dokončili ste svoj rukopis a chceli by ste ho publikovať v tom najlepšom časopise? Spoločnosť Clarivate, ktorá buduje platformu Web of Science, pozýva záujemcov na webinár, kde predstaví nástroje a stratégie na výber toho najlepšieho časopisu. Webinár sa sústredí na nasledujúce témy:

  • Najvhodnejší časopis podľa témy rukopisu
  • Určenie časopisov publikujúcich v hraničných vedných odboroch
  • Porovnávanie časopisov pomocou metrík
  • Vzťah medzi publikačnou stratégiou a hodnotením univerzít 

 

Nový grantový index Grants Index v databáze Web of Science obsahuje štandardizované údaje o grantoch pochádzajúce z viac ako 400 priamych zdrojov vládnych i súkromných grantových agentúr po celom svete. Tento index poskytuje rýchly prístup k informáciám o udelených grantoch na podporu úsilia výskumníkov o získanie nového financovania. Výskumníci môžu rýchlo a ľahko zistiť, čo bolo financované, aby lepšie odlíšili svoje nové projekty a návrhy, keď budú súťažiť o financovanie.

V súčasnosti neustále narastá nielen počet vydávaných časopisov, ale aj pochybné publikačné praktiky. S tým súvisí aj nárast hrozby pre integritu výskumu, vrátane továrne na články, manipulácie s obrázkami a potenciálu zneužívania umelej inteligencie (AI). Spoločnosť Clarivate podnikla kroky na podporu integrity výskumu vo Web of Science, o ktorých bude informovať v rámci webinára.

Pozývame študentov a zamestnancov EU v Bratislave a tiež externých používateľov knižnice na vyskúšanie kolekcie elektronických kníh EBSCO eBooks Business Subscription Collection v rámci skúšobného prístupu, ktorý trvá od 16. októbra do 16. decembra 2023. Kolekcia poskytuje elektronické knihy, ktorých obsah zahŕňa oblasti obchodu, podnikania, marketingu, finančníctva, managementu, zásobovania, kariérneho rastu, osobného rozvoja, komunikácie a nadväzovania obchodných kontaktov.

Pozývame študentov, doktorandov, pedagógov a knihovníkov na krátke praktické bezplatné online školenia v angličtine k službám EBSCO.