Aktuality, oznamy

Skúšobný prístup portálu Zedhia vydavateľstva Compass-Verlag k ekonomickým údajom z obdobia Rakúsko-Uhorska a nástupníckych krajín vrátane Slovenska až do roku 1945 a k údajom o podnikaní v Rakúsku v rokoch 1868 – 2003.

Rozhranie portálu je dostupné v nemeckom a anglickom jazyku.

Prístup je nastavený na IP adresy EU v Bratislave a je platný do 31.7.2017.

Podmienky vydavateľstva Compass-Verlag pre skúšobný prístup nepovoľujú hromadné alebo systematické sťahovanie dát, ich ďalšiu distribúciu ani komerčné využívanie.

Všetky aktuálne skúšobné prístupy nájdete na stránke Elektronické zdroje > Skúšobné prístupy

zedhia at 2017

V pondelok 15. mája 2017 sa začína letné skúškové obdobie a s ním prichádza aj úprava našich prevádzkových hodín.

Hlavnou zmenou je, že študovne budú cez pracovné dni otvorené len do 15:30 a požičovňa (vrátane Tímovky) bude v sobotu zatvorená.

Košická pobočka ostáva bez zmeny.

Kompletné prevádzkové hodiny počas skúškového obdobia nájdete v sekcii Služby > Prevádzkové hodiny > Počas skúškového obdobia.

Milí používatelia, máme pre vás fantastickú novinku! Tímovka je unikátny priestor pre vaše skupinové aj individuálne štúdium alebo spoločné aktivity.

Timovka 2017 04

Môžete si so sebou vziať všetko, čo potrebujete, vrátane občerstvenia. Nikto vás nebude rušiť, ak sa nebudete vyrušovať navzájom. Môžete si voľne preskupovať stoly, využívať wifi a elektrické zásuvky.

K dispozícii máte aj voľné knihy, ktoré si môžete prečítať alebo privlastniť. Oživením sú knihy z Knihobežníka v samostatnom červenom stojane, na ktoré sa vzťahujú knihobežníkové pravidlá používania. 

Tímovka je otvorená od pondelka 24. apríla 2017 a platia v nej rovnaké prevádzkové hodiny ako v Požičovni.

Príďte si na 2. poschodie do priestoru bývalej Študovne záverečných prác vyskúšať našu novú TÍMOVKU.

Súvisiace odkazy

Pon 24. 04. 2017 | Otvorenie Tímovky + prví návštevníci [facebook]

Str 26. 04. 2017 | Voľné knihy a wifi router [facebook]

Využite citačný manažér Citace PRO, ktorý slúži na vytváranie, správu, export a zdieľanie citácií. Obsahuje rôzne citačné štýly vrátane normy STN ISO 690

CitacePRO logo

Citace PRO môžu využívať zamestnanci a študenti EU v Bratislave po zaregistrovaní sa z prostredia EU v Bratislave na stránke www.citacepro.com.

Otázky alebo záujem o predvedenie môžete adresovať Ing. Miriam Vertaľovej miriam.vertalova@euba.sk.

Užitočné odkazy

Bližšie informácie [pdf]

Podrobný návod [pdf]

Citovanie vo Worde - leták k doplnku

Čo je Citace PRO

Video tutoriály v českom jazyku [youtube]

E-kniha spoločnosti IOP Publishing Effective Science Communication : a practical guide to surviving as a scientist bude voľne dostupná do 15.5.2017.

Effective Science Communication 978 0 7503 1170 0 cover

Kniha (vo formátoch HTML, ePub3 a PDF) sa venuje praktickým otázkam publikovania v odborných časopisoch, metódam získavania grantov a cestám, ako komunikovať výsledky výskumu smerom k odbornej aj laickej verejnosti.

Ponuka voľného prístupu platí do 15.5.2017 na http://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-1170-0 bez obmedzenia na IP adresy.

Po tomto dátume nebude publikácia z dôvodov licenčných obmedzení prístupná ani v Slovenskej ekonomickej knižnici.

Oznamujeme pedagogickým pracovníkom, že od dnes je k dispozícii aktualizovaný formulár A pre evidenciu publikačnej činnosti, s drobnými úpravami.
Stiahnuť si ho môžete priamo tu, spolu s ostatnými dokumentami je neustále k dispozícii v sekcii Publikačná činnosť - Výstupy, návody, formuláre.

Skúšobný prístup ku kolekcii 454 videonahrávok Sage Business and Management Video Collection :

Prístup je nastavený na IP adresy Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Počas veľkonočných sviatkov budeme mať upravené prevádzkové hodiny takto:

štvrtok 13. apríla: 08:00 - 15:30 (požičovňa i študovne)

piatok 14. apríla až pondelok 17. apríla: zatvorené

utorok 18. apríla: 8:00 - 15:30 (požičovňa i študovne)

Otváracie hodiny košickej pobočky ostávajú nezmenené.

FaLang translation system by Faboba