• zabezpečovanie centrálneho nákupu knižných a periodických publikácií na EU v Bratislave
  • poskytovanie asistencie pri verejnom obstarávaní elektronických informačných zdrojov (databáz)
  • objednávanie dokumentov u dodávateľov a zabezpečenie administratívnej agendy v tomto procese (objednávky, urgencie, reklamácie, atď.)
  • metodická podpora pri vyhľadávaní akvizičných a bibliografických informácií o dokumentoch
  • preberanie, príjem a evidencia knižných darov
  • zabezpečovanie medziknižničnej a medzinárodnej výmeny dokumentov
  • informačná služba o prírastkoch vo fonde SEK

Konzultácie a informácie:

Periodiká:

Mgr. Margita Haláková

02/6729 1140

 sek.aks@euba.sk

Knihy:

Mgr. Ľubica Mravíková

02/6729 1216

 sek.akk@euba.sk