Vypracovávanie a kooperácia knižnice pri tvorbe rešerší a bibliografických prehľadov na konkrétnu tému (rešeršnú požiadavku) z domácich a zahraničných informačných zdrojov na základe ústnej, písomnej, telefonickej objednávky, e-mailom alebo cez elektronický formulár objednávky rešerše.

Rešerš je súpis vyhľadaných informačných zdrojov na určitú tému vo forme bibliografických záznamov.

Rešerše sa vyhotovujú

  • pre zamestnancov a doktorandov EU v Bratislave bezplatne
  • pre študentov a iných záujemcov za poplatok na základe Cenníka služieb SEK

 

Osobné poradenské služby a pomoc pri samostatnej tvorbe rešerší poskytujú na požiadanie konzultanti-špecialisti v priestoroch Časopiseckej študovne v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 (v piatok od 11.00).

 

Kontakt:

Oddelenie informačných zdrojov

02/6729 1362, 02/6729 1358

 sek.bio@euba.sk