Platforma ProQuest ponúka prístup k niekoľkým databázam obsahujúcim rôzne druhy dokumentov multiodborového zamerania a umožňuje efektívne vyhľadávanie, používanie a zdieľanie informácií. (E-knihy sú prístupné aj na samostatnej platforme ProQuest Ebook Central.)

 

Dostupnosť

Cez webový prehliadač: https://www.proquest.com/?accountid=49351

Priamy prístup

Prístup z univerzitnej siete NetEU (vrátane PHF, wifi a internátov) je automatický, a to aj bez registrácie/prihlasovania

Vzdialený prístup

Prístup mimo univerzitnej siete NetEU:

 • Cez virtuálnu privátnu sieť VPN (len pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave)
 • Bez VPN (napr. pre externých používateľov knižnice):
  • Platforma ProQuest je od júna 2020 automaticky verejne dostupná aj mimo univerzitnej siete NetEU, ale v obmedzenom režime (okresané možnosti vyhľadávania; bez prístupu k licencovaným plným textom).
  • Vzdialený prístup pomocou vlastného proquestového konta My Research nie je možný.

 

Platforma

Platforma ProQuest ponúka prístup k niekoľkým databázam (pozri nižšie) obsahujúcim rôzne druhy dokumentov multiodborového zamerania a umožňuje efektívne vyhľadávanie, používanie a zdieľanie informácií.

Jazyk rozhrania: angličtina, čeština, maďarčina, ruština, španielčina, nemčina a niekoľko ďalších svetových jazykov (Tip: Jazyk sa dá prepnúť v menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí na ikonku postavy vpravo hore.)

Vyhľadávanie: Vyhľadávať sa dá buď naprieč celou platformou, vo vybraných databázach alebo v jednej konkrétnej databáze (pozri nižšie). Využiť môžete jednoduché vyhľadávanie, rozšírené vyhľadávanie, vyhľadávanie publikácií alebo prehliadanie podľa odborov a tém.

Vlastné konto My Reserach:

 • Platforma je prístupná aj bez registrácie/prihlásenia.
 • Bezplatné vlastné konto My Research umožní používateľovi ukladanie dokumentov a vyhľadávaní, nastavenie upozornení (alertov) a ďalšie možnosti personalizácie.
 • Registrácia musí prebehnúť z univerzitnej siete NetEU (alebo cez VPN) a trvá minútu.
 • Toto konto sa nedá použiť na vzdialený prístup k platforme ProQuest.

Pomoc: Kontextovú pomoc nájdete po klinutí na "hamburgerové menu" vľavo hore v rozhraní platformy. Návody a tutoriály k platforme sa nachádzajú na stránke LibGuides – ProQuest Platform.

Stav platformy: ProQuest Status Page

 

Databázy

1. ProQuest Central

Samostatný prístupový link priamo k tejto databáze: https://www.proquest.com/central?accountid=49351

Opis: Plnotextová multidisciplinárna databáza odborných a vedeckých časopisov, novín, priemyselných a obchodných správ a reportov, kníh, konferenčných príspevkov, dizertačných prác a multimediálnych záznamov.

Retrospektíva: 1970 – súčasnosť

Obsah:

Vyhľadávanie: Využiť môžete jednoduché vyhľadávanie, rozšírené vyhľadávanie, vyhľadávanie publikácií alebo prehliadanie podľa odborov a tém.

Produktové informácie: About ProQuest (producent), AiB (konzorciálny dodávateľ), CVTI SR (správca národného konzorcia)

Pomoc: Kontextovú pomoc nájdete po klinutí na "hamburgerové menu" vľavo hore v rozhraní platformy. Návody a tutoriály k databáze sa nachádzajú na stránke LibGuides – ProQuest Central.

 

2. ProQuest Ebook Central

Samostatný prístupový link priamo k tejto databáze: https://www.proquest.com/ebookcentral1?accountid=49351

Opis: Plnotextová multidisciplinárna databáza vyše 250 000 odborných a vedeckých e-kníh.

Retrospektíva: 1900 – súčasnosť

Obsah:

 • Kolekcia Academic Complete Ebooks obsahuje vyše 235 000 e-kníh a je špeciálne zostavená pre akademické inštitúcie. (Do apríla 2024 mala EU v Bratislave dostupnú odborovú kolekcia Business Ebooks s obsahom približne 27 000 titulov. Od apríla 2024 má dostupnú celú multidborovú kolekciu Academic Complete Ebooks, ktorej súčasťou je aj pôvodná kolekcia Business Ebooks.)
 • Kolekcia e-kníh s otvoreným prístupom Open Access Complete Ebooks s vyše 17 000 titulmi. Tieto e-knihy nemajú ochranu DRM.
 • Obsahuje e-knihy z vydavateľstva MIT Press (takmer 1 500 kusov), Oxford University Press (takmer 8 000, vrátane obľúbenej série A Very Short Introduction), de Gruyter (vyše 9 600), Harvard University Press (vyše 1 200) a Springer (takmer 6 500).
 • Z pohľadu jazyka je takmer 225 000 e-kníh v angličtine, 10 000 v nemčine, 6 500 vo francúzštine, 5 000 v španielčine a skoro 1 000 e-kníh v češtine.

Vyhľadávanie: Využiť môžete jednoduché vyhľadávanie, rozšírené vyhľadávanie alebo vyhľadávanie publikácií.

Možnosti:

 • Neprihlásený používateľ môže čítať knihy online priamo v prehliadači, a to v špeciálnej softvérovej čítačke Ebook Central Reader prispôsobenej formátom PDF a epub.
 • Hlavné proquestové konto My Research nestačí na plnohodnotnú prácu s e-knihami na platforme ProQuest. Je potrebné zaregistrovať si samostatné konto Ebook Central, ktoré je odlišné od hlavného proquestového konta My Research. Registrácia musí prebehnúť z univerzitnej siete NetEU (alebo cez VPN) a trvá minútu. Po prihlásení kontom Ebook Central môže používateľ tlačiť alebo stiahnuť kapitolu, stiahnuť celú knihu vo formáte PDF/epub alebo ukladať knihy do Knihovničky (Poličky, Bookshelf).
 • Prístup aj cez samostatnú platformu: Konto Ebook Central využijete aj na samostatnej e-knižnej platforme ProQuest Ebook Central. Je to pôvodná platforma, ktorá zostala samostatná a zároveň bola zaintegrovaná do platformy ProQuest pre pohodlnejšie vyhľadávanie naprieč rôznymi zdrojmi.
 • Používateľom, ktorí majú záujem len o e-knihy, odporúčame používať platformu ProQuest Ebook Central. Jej veľkou výhodou je možnosť vzdialeného prístupu bez VPN, a to cez konto Ebook Central.
 • Používateľom, ktorí nepotrebujú rozlišovať vyhľadávané zdroje, odporúčame používať platformu ProQuest.

Produktové informácie: ProQuest Ebook Central (samostatná stránka SEK), About ProQuest (producent), AiB (konzorciálny dodávateľ), CVTI SR (správca národného konzorcia)

Pomoc: Kontextovú pomoc nájdete po klinutí na "hamburgerové menu" vľavo hore v rozhraní platformy. Návody a tutoriály k databáze sa nachádzajú na stránke LibGuides – Ebook Central.

 

3. ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT Global)

Samostatný prístupový link priamo k tejto databáze: https://www.proquest.com/pqdtglobal?accountid=49351

Opis: Celosvetovo najväčšia multiodborová abstraktová a plnotextová databáza záverečných a kvalifikačných prác

Retrospektíva: 1743 – súčasnosť (plné texty), bibliografické záznamy od r. 1637

Vyhľadávanie: Využiť môžete jednoduché vyhľadávanie, rozšírené vyhľadávanie alebo prehliadanie podľa predmetov a lokalít.

Produktové informácie: About ProQuest (producent), AiB (konzorciálny dodávateľ), CVTI SR (správca národného konzorcia)

Pomoc: Kontextovú pomoc nájdete po klinutí na "hamburgerové menu" vľavo hore v rozhraní platformy. Návody a tutoriály k databáze sa nachádzajú na stránke LibGuides – PQDT.

 

Tréning a podpora

Webináre

  

Ďalšie informácie

Producent: ProQuest LLC., USA, (súčasť spoločnosti Clarivate), https://about.proquest.com/

Licencia: Centrum vedecko-technických informácií SR, národný projekt NISPEZ, základné informácierámcová dohoda

Podmienky používania: Terms of Use, Privacy PolicyPravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk