Prístupový link: https://www.proquest.com/?accountid=49351

 • Prístup z univerzitnej siete NetEU (vrátane PHF, wifi a internátov): automaticky bez registrácie/prihlasovania
 • Vzdialený prístup (mimo univerzitnej siete NetEU): cez VPN pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave; bez VPN pozri nižšie

Platforma ponúka prístup k niekoľkým databázam obsahujúcim rôzne druhy dokumentov multiodborového zamerania a umožňuje efektívne vyhľadávanie, používanie a zdieľanie informácií. Vyhľadávať sa dá buď naprieč celou platformou alebo v konkrétnej databáze. Využiť môžete aj prehliadanie podľa odborov.

 • ProQuest Central – plnotextová multidisciplinárna databáza odborných a vedeckých časopisov, novín, priemyselných a obchodných správ a kníh.
 • ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT Global) – celosvetovo najväčšia abstraktová a plnotextová databáza záverečných a kvalifikačných prác
 • ProQuest Ebook Central – plnotextová multioborová databáza okolo 30 000 odborných a vedeckých kníh z kolekcie Academic Complete
  • Prístup k tejto databáze je možný aj cez samostatnú platformu ProQuest Ebook Central (predtým ebrary), na ktorej je práca s e-knihami pohodlnejšia. Podrobnejší popis databázy nájdete kliknutím na link v predošlej vete.
  • Neprihláseným používateľom umožňuje čítanie knihy online. S vlastným kontom Ebook Central umožní tlačiť kapitolu, stiahnuť celú knihu vo formáte PDF/epub alebo ukladať knihy do Knihovničky (Bookshelf). Konto do Ebook Central je odlišné od hlavného proquestového konta My Research; samotné konto My Research nestačí na plnohodnotnú prácu s e-knihami na platforme ProQuest.

Tréning a podpora:

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Platforma je od júna 2020 automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (okresané možnosti vyhľadávania; bez prístupu k licencovaným plným textom).
 • Vzdialený prístup pomocou vlastného konta My Research nie je možný.

Producent: ProQuest (súčasť Clarivate)

Podmienky používania: Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

Licencia: Centrum vedecko-technických informácií SR, projekt NISPEZ

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk