2. poschodie - 2D - budova Výučba 1

Poskytované služby

  • registrácia používateľov (pomôcka: Ako sa zaregistrovať)
  • absenčné výpožičky – mimo priestorov SEK
  • prezenčné výpožičky z centrálneho skladu SEK
  • balíček e-učebníc vydavateľstva Ekonóm (prezenčné štúdium na jednom počítači s čítačkou e-kníh Smarteca)
  • prolongácie - na požiadanie používateľa 5 dní pred uplynutím výpožičnej doby
  • konzultačné služby

Návod, ako získať dokumenty zo študovní v sobotu.

V priestoroch Požičovne je pre študentov sponzorsky zriadená oddychová zóna „Chill-out space“.

slide2

 

Technické vybavenie

Kontakt:

Oddelenie knižnično-informačných služieb

02/6729 1263

sek.oss@euba.sk