2. poschodie - 2D - budova Výučba 1

Z Požičovne vedie vstup do Tímovky.

Poskytované služby

  • registrácia a preregistrácia používateľov (Ako sa zaregistrovať)
  • absenčné výpožičky – mimo priestorov SEK
  • prezenčné výpožičky z centrálneho skladu SEK
  • prezenčné výpožičky dokumentov zo študovní mimo prevádzkových hodín študovní (návod)
  • prezenčné štúdium balíčka e-učebníc vydavateľstva Ekonóm (na jednom počítači s čítačkou e-kníh Smarteca)
  • prolongácie – na požiadanie používateľa najskôr 5 dní pred uplynutím výpožičnej doby
  • konzultačné služby

Technické vybavenie

Kontakt:

Požičovňa

02/6729 1263

sek.oss@euba.sk