Katalóg SEK

Prístupový link: https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/vyhladavanie/

  • Stručný sprievodca (september 2023)
  • vyhľadávanie informačných zdrojov SEK a EU v Bratislave a v externých informačných zdrojoch (pomoc)
  • zisťovanie dostupnosti (exempláre voľné, vypožičané, dostupné na prezenčnú výpožičku, rezervované, nedostupné) a miesto ich dostupnosti (sklad, študovňa, pracovisko EU, katedra...)
  • ukladanie do košíka, vytlačenie, ukladanie do súboru, posielanie e-mailom

Registrovaní používatelia SEK po prihlásení môžu:

Dostupnosť rozhrania a pripojených súborov:

  • Rozhranie katalógu a vyhľadávanie sú verejne dostupné (bez nutnosti registrácie či prihlásenia, bez obmedzenia na IP adresy).
  • Prehliadať a sťahovať je možné len verejne dostupné súbory (príklad).
  • Pripojené súbory, ktoré majú obmedzenie prístupu na IP adresy SEK (príklad) alebo IP adresy EU v Bratislave (príklad), nie je možné vzdialene otvoriť alebo vzdialene stiahnuť ani prostredníctvom vzdialeného prístupu cez VPN z dôvodu dodržania autorského zákona a ochrany pred robotmi na automatické sťahovanie plných textov. (Súbory si môžete prezerať v knižnici počas prevádzkových hodín, resp. v priestoroch univerzity vrátane internátov.)
SEK e-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom 2021
E-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom
(kliknutím na obrázok sa dostanete na čitateľnú verziu)

 

Databáza článkov

  • unikátna databáza budovaná pracovníkmi SEK od roku 1990 obsahuje viac ako 175 500 bibliografických záznamov analyticky spracovaných článkov zo 154 titulov vedeckých a odborných časopisov slovenskej a českej proveniencie a príspevkov z konferenčných a vedeckých zborníkov vydávaných na EU v Bratislave
  • články a príspevky zo zborníkov sú prepojené na ich zdrojové dokumenty
  • výber a bibliografické spracovávanie článkov sa realizuje operatívne na základe zhodnotenia aktuálnej obsahovej profilácie excerpovaných titulov periodík, ich reálnou dostupnosťou v SEK a v súlade s informačnými požiadavkami používateľov

 

Smarteca

V katalógu nájdete zoznam elektronických učebníc univerzitného vydavateľstva Ekonóm dostupných v elektronickej čítačke Smarteca vydavateľstva Wolters Kluwer. (Pôvodná verzia čítacej aplikácie sa volala WK eReader.)

Digitálna knižnica je dostupná na troch počítačoch cez odkaz na pracovnej ploche alebo vo webovom prehliadači na adrese smarteca.skDva počítače sú vo Všeobecnej študovni na 4. poschodí v kútiku Európskeho dokumentačného centra, tretí počítač sa nachádza v Požičovni na 2. poschodí.