Knižnica sa nachádza na 2. až 4. poschodí v budove Ekonomickej univerzity Výučba 1 v bloku D.

2. poschodie

 • POŽIČOVŇA – registrácia, výpožičky a vrátenie kníh, priestory na štúdium
 • TÍMOVKA – priestor pre vaše skupinové aj individuálne štúdium alebo spoločné aktivity

3. poschodie

4. poschodie

 

Chcem byť používateľom knižnice

 • zaregistrujeme vás v Požičovni na 2. poschodí (pomôcka: Ako sa zaregistrovať)
 • je potrebné vyplniť a podpísať prihlášku, na overenie totožnosti predložiť občiansky preukaz (u cudzích štátnych príslušníkov cestovný pas) a zaplatiť registračný poplatok
 • študenti a zamestnanci Ekonomickej univerzity ako preukaz používateľa používajú študentskú (ISIC) alebo zamestnaneckú kartu (ITIC)
 • externí používatelia môžu použiť čipovú kartu inej knižnice
 • na urýchlenie registrácie môžete vyplniť a odoslať predregistračný formulár v online katalógu, ale na dokončenie registrácie je potrebná fyzická návšteva v knižnici

 

Ako nájdem potrebnú literatúru

 • knihy, časopisy a články nájdete v katalógu knižnice
 • v zázname o publikácii nájdete informáciu, kde sa nachádza a či je voľná (môžete si ju požičať), vypožičaná (môžete si ju rezervovať) alebo dostupná len prezenčne (v študovniach alebo na pracoviskách EU)
 • informácie o publikáciách vydaných do roku 1982 získate v lístkovom katalógu v Požičovni na 2. poschodí
 • ak presne neviete, čo hľadáte, pomôžu Vám pracovníčky knižnice

 

Chcem si požičať knihy domov

 • výpožička knihy je možná len prostredníctvom žiadanky v online katalógu
 • pre zadanie žiadanky je potrebné sa v katalógu prihlásiť – prihlasovacími údajmi je číslo preukazu používateľa (ISIC, ITIC) a heslo, ktoré ste nahlásili pri registrácii v Požičovni
 • v jeden deň môžete zadať maximálne 15 žiadaniek
 • vyžiadané knihy budete mať pripravené v Požičovni hodinu po zadaní žiadanky. Prevziať si ich môžete do konca prevádzkových hodín nasledujúceho pracovného dňa
 • za nevyzdvihnutie vyžiadanej knihy je sankčný poplatok 

 

Ako dlho a koľko kníh môžem mať požičaných

 • vypožičaných môžete mať naraz 30 kníh
 • výpožičná doba pre knihy je 1 mesiac, pre učebnice a skriptá 1 semester
 • je možné si výpožičku predĺžiť vo vašom konte v katalógu až dvakrát, najskôr však 5 dní pred uplynutím výpožičnej doby
 • výpožička sa nedá predĺžiť, ak je prekročená výpožičná doba alebo je žiadaná inými používateľmi (je rezervovaná)

 

Chcem knihu, ktorá je už vypožičaná

 • knihu si môžete za poplatok rezervovať cez katalóg
 • hneď ako bude kniha vrátená, odložíme ju pre Vás a budeme Vás informovať zaslaním správy na vašu e-mailovú adresu

 

Potrebujem knihu, ktorú v knižnici nemáte

 

Chcem v knižnici používať vlastné technické zariadenie (notebook, tablet)

 • v priestoroch knižnice fungujú obidve univerzitné Wi-Fi siete (EUBA-Wifi a eduroam) a špeciálna knižničná Wi-Fi sieť SEK-Wifi
 • pomôcka – Ako na Wi-Fi sieť v knižnici

 

Chcem kopírovať, tlačiť, skenovať

 • v Požičovni, v Časopiseckej študovni a vo Všeobecnej študovni sú k dispozícii samoobslužné stolové skenery
 • v súčasnosti knižnica nemá tlačové a kopírovacie zariadenia. Môžete využiť služby Rozmnožovní Vydavateľstva EKONÓM alebo samoobslužné kopírovacie zariadenia vo vstupných priestoroch univerzity

 

Potrebujem pomoc

 • konzultanti pri pultoch Knižnično-informačného servisu na všetkých poschodiach sú vám k dispozícii
 • otázky týkajúce sa výpožičných služieb zodpovieme osobne v Požičovni, telefonicky na čísle 02/6729 1263 alebo e-mailom na sek.oss@euba.sk
 • môžete využiť facebookovú stránku SEK
 • ak potrebujete poradiť s vyhľadávaním informácií v databázach alebo vypracovaním rešerše, konzultanti-špecialisti vám na požiadanie poskytnú osobnú konzultáciu. Dohodnúť sa môžete osobne v Časopiseckej študovni alebo e-mailom na sek.bio@euba.sk

 

Elektronické informačné zdroje Ekonomickej univerzity

 • v rozsahu IP adries univerzity a vybraných internátov je možné prehľadávanie všetkých zdrojov naraz z jedného prostredia prostredníctvom služby EBSCO Discovery Service  (licencované databázy, voľne dostupné svetové databázy a online katalóg knižnice)
 • jednotlivé licencované databázy odborných kníh, časopisov a iných dokumentov sú prístupné aj z webovej stránky knižnice