Akt o digitálnych službách (Digital Services Act, DSA), súbor pravidiel Európskej únie, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť, spravodlivosť a transparentnosť online prostredia, sa 17. februára začína uplatňovať na všetkých online sprostredkovateľov v Európskej únii.

Európska komisia oznámila výsledky výzvy z roku 2023 na postdoktorandské štipendiá Marie Curie-Skłodowskej. S celkovým rozpočtom 260 miliónov eur bude mať 1 249 postdoktorandských výskumných pracovníkov príležitosť pracovať na vlastných projektoch a zároveň využívať odbornú prípravu a mentorstvo s cieľom zlepšiť svoje zručnosti a podporiť kariéru.

Európska komisia víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o najambicióznejšej a najkomplexnejšej reforme rámca v oblasti správy hospodárskych záležitostí v Európskej únii od čias hospodárskej a finančnej krízy. Európska komisia predložila svoje návrhy reformy v apríli 2023.

Odhaduje sa, že v roku 2024 bude potrebovať humanitárnu pomoc takmer 300 miliónov ľudí. Európska únia opätovne posilňuje svoj záväzok podporovať najzraniteľnejšie skupiny na svete.

Vo štvrtok 26. októbra 2023 o 18.00 hod. sa v priestoroch bratislavského kníhkupectva Artforum uskutoční krst Slovníka odcudzených slov spojený s diskusiou.

V dňoch 26. a 27. septembra 2023 oslávime Európsky deň jazykov (EDJ), ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, podujatím EDJ 2023. 26. septembra 2023 sa v dopoludňajších hodinách v priestoroch Mestskej knižnice na Klariskej 16 v Bratislave uskutoční výstava knižiek Harryho Pottera v rôznych európskych jazykoch a bude sprevádzaná jazykovými kvízmi. O 18:00 hod. sa výstava premení na scénické čítanie a následnú diskusiu o divadle a viacjazyčnosti v podaní divadelného súboru Spare Parts Theater.

September sa už tradične spája s oslavami Európskeho dňa jazykov, ktorý si pripomíname 26. septembra. V metropole východného Slovenska ho oslávia v predstihu – v utorok 12. septembra 2023.

Európska komisia dňa 6. 9. 2023 v osobitnom oznámení navrhla konkrétne kroky na ďalšiu digitalizáciu koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v Európe. Stanovujú sa v ňom opatrenia na urýchlenie a zjednodušenie cezhraničného prístupu k službám sociálneho zabezpečenia.

Dňa 2. augusta si pripomíname pol milióna Rómov zavraždených v nacistami okupovanej Európe. V roku 2015 vyhlásil Európsky parlament 2. august za Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu. Európska komisia každý rok v auguste vzdáva poctu pamiatke rómskych obetí holokaustu a opätovne potvrdzuje svoj záväzok bojovať proti protirómskemu zmýšľaniu, antisemitizmu, rasizmu a iným formám neznášanlivosti.

V utorok 9. mája 2023 sa oslavujú symbolické narodeniny Európskej únie, známe ako Deň Európy. V tento deň si pripomíname hodnoty, silu a prínosy zjednotenej Európy. V Bratislave aj v Košiciach čaká na návštevníkov osláv Dňa Európy akčný program plný príjemnej atmosféry, interaktívnych aktivít, súťaží, workshopov a hudby.