Prístupový link: https://www.webofscience.com/

 • Prístup z univerzitnej siete NetEU (vrátane PHF, wifi a internátov): automaticky bez registrácie/prihlasovania
 • Vzdialený prístup (mimo univerzitnej siete NetEU): cez VPN pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave; bez VPN pozri nižšie

Portál spoločnosti Clarivate (predtým Thomson Reuters) k databázam:

 • Current Contents Connect (CCC) – bibliografická databáza, ktorá poskytuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 10 tisíc renomovaných celosvetových vedeckých časopisov a kníh. Obsahuje 7 edícií a 2 kolekcie s retrospektívou od roku 1998:
  • Edície: Life Sciences (LS), Clinical Medicine (CM), Agriculture, Biology & Environmental Sciences (ABES), Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES), Engineering, Computing & Technology (ECT), Social & Behavioral Sciences (SBS), Arts & Humanities (AH)
  • Kolekcie: Business Collection (BC), Electronics & Telecommunications Collection (EC)
 • Web of Science Core Collection – bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti. Obsahuje 8 hlavných citačných indexov a 2 chemické indexy:
  1. Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED): od roku 1900
  2. Social Sciences Citation Index (SSCI): od roku 1900
  3. Arts and Humanities Citation Index (AHCI): od roku 1975
  4. Emerging Sources Citation Index (ESCI): od roku 2005
  5. Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S): od roku 1990
  6. Conference Proceedings Citation Index-Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH): od roku 1990
  7. Book Citation Index-Science (BKCI-S): od roku 2005
  8. Book Citation Index-Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH): od roku 2005
  9. Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED): od roku 1985
  10. Index Chemicus (IC): od roku 1993
 • Web of Science Citation Connection (info) – regionálne a špecializované databázy a indexy – primárny zdroj na vyhľadávanie špecializovaných vedeckých informácií a dát
  1. BIOSIS Citation Index: od roku 2006
  2. Data Citation Index: od roku 2006
  3. Derwent Innovations Index: od roku 2006
  4. KCI-Korean Journal Database: od roku 1980
  5. MEDLINE: od roku 1950
  6. Preprint Citation Index: od roku 1991
  7. ProQuest Dissertations & Theses Citation Index: od roku 1637 (zaradený v auguste 2023)
  8. SciELO Citation Index: od roku 2002
  9. Zoological Record: od roku 2006
 • Journal and Highly Cited Data (JHCD) – tieto dve citačné databázy tvoria komplexný a transparentný nástroj na hodnotenie vedeckých publikačných výstupov (info) a sú dostupné na samostatných platformách mimo WoS
  • Journal Citation Reports (JCR) – poskytuje analytické nástroje na evaluáciu ohlasov časopisov (vrátane Journal Impact Factor, JIF, IF)
  • Essential Science Indicators (ESI) – nástroj na analýzu vedcov, inštitúcií, krajín i vedeckých publikácií v databáze Web of Science Core Collection

Podpora pre SR a ČR: mikroweb spoločnosti Clarivate, kalendár webinárov (bezplatné online webináre v slovenčine alebo češtine na platforme Webex, nutná registrácia)

Podpora: tréningový portál, kalendár webinárov (všetky jazyky), video tutoriály, všetky produkty (Web of Science Group Learning)

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Získate ho automaticky po registrácii vlastného konta. Registrácia musí prebehnúť z prostredia EUBA (aj cez VPN) a trvá minútu.
 • Obmedzenia: Po 12 mesiacoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho WoS konta v prostredí EUBA. Afiliácia sa s každým prihlásením z akademickej siete EUBA obnoví na 12 mesiacov. (Aktuálne informácie na stránke producenta.)

Doplnkové služby a nástroje, ktoré môžete používať s rovnakou registráciou ako do Web of Science:

 • Master Journal List – portál na vyhľadávanie časopisov indexovaných vo Web of Science (základná funkcionalita aj bez registrácie)
 • Citačný manažér EndNote
 • EndNote Click (pôvodne Kopernio) – rozšírenie do webového prehliadača na vyhľadávanie a uchovávanie plných textov
 • Publons – portál pre vedeckých recenzentov
 • Mobilná aplikácia My Research Assistant (MyRA)

Producent: Clarivate, clarivate.com

Podmienky používania: Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ, Terms of Business, Corporate Privacy Notice

Licencia: Centrum vedecko-technických informácií SR, projekt NISPEZ

Súvisiace odkazy:

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk