• Služba na kontrolu podobnosti seminárnych písomných prác a ich hodnotenie. Poskytovanie spätnej väzby študentom v textovom a zvukovom formáte.
 • Porovnávacia databáza: Turnitin (vrátane prác odovzdaných na EU v Bratislave cez Turnitin Feedback Studio)
 • Cieľová skupina: V pilotnej fáze sú zapojení vybraní pedagógovia a vybrané predmety.
 • Dostupnosť: webové rozhranie Turnitin alebo integrácia v Moodle
 • Časový rámec: 9/2022 – 8/2025
 • Univerzitný koordinátor: Slovenská ekonomická knižnica (SEK)
 • Overiť funkčnosť systému: turnitin.statuspage.io
 • Technická podpora: Helpdesk EUBA
 • Podmienky používania: Turnitin End-User License Agreement, Turnitin Product Privacy

 

Používanie vo webovom rozhraní Turnitin

Prístupový link: https://turnitin.euba.sk/

Prihlásenie pomocou svojho univerzitného konta do portálu IDM (idm.euba.sk).

 • Prihlasovacie meno v tvare jmrkvicka1 (zamestnanci aj študenti).
 • Heslo do portálu IDM (rovnaké ako do univerzitného emailu).
 • Prístupové údaje dostali emailom zamestnanci pri nástupe do zamestnania (alebo na jeseň 2018) a študenti pri zápise, nájdete ich tiež v doručenej pošte podľa kľúčového slova „eduroam“. Podrobnosti o prihlásení nájdete v návode Skúšanie online.
 • Prípadný reset hesla rieši Centrum informačných technológií EUBA prostredníctvom žiadosti na EUBA Helpdesk System

Pri prvom prihlásení prebehne registrácia do služby Feedback Studio.

 • Pedagógovia: Po zadaní prihlasovacích údajov systém automaticky určí Váš účet ako typ "Instructor" podľa nastavenia v AiS2. Vyzve Vás na odsúhlasenie podmienok používania (Turnitin End User License Agreement) a doplnenie požadovaných údajov vo Vašom používateľskom profile. Potom môžete Feedback Studio začať hneď používať.
 • Študenti: Po zadaní prihlasovacích údajov systém automaticky určí Váš účet ako typ "Student" podľa nastavenia v AiS2. Vyzve Vás na zadanie ID triedy a registračného kľúča triedy (enrollment key). Tieto údaje Vám poskytne pedagóg. Bez triedy nie je možné dokončiť registráciu. Po zadaní údajov o triede bude pokračovať proces registrácie, odsúhlasíte podmienky používania (Turnitin End User License Agreement) a doplníte požadované údaje vo svojom používateľskom profile. Potom môžete Feedback Studio začať hneď používať.

Používanie – pedagóg

 • (1) Zaregistrujte sa, (2) prepnite si jazyk rozhrania na preferovaný, (3) vytvorte triedu, (4) vytvorte zadanie, (5) pošlite svojim študentom ID triedy a registračný kľúč, aby sa mohli zaregistrovať do Feedback Studia (ake ešte nie sú zaregistrovaní), vstúpiť do triedy a nahrať svoje zadanie (seminárnu prácu), (6) skontrolujte správy o podobnosti (Similarity report), (7) poskytnite študentom spätnú väzbu (textová a zvuková forma), (8) ohodnoťte zadanie
 • Záznam online školenia pre pedagógov EUBA z 18. 10. 2022 (trvanie: 80 minút, jazyk: anglický, heslo: *Y$M4gd4)
 • Čiastočná pomoc v češtine: stručná príručka, podrobnejší návod
 • Kompletná pomoc v angličtine: quick start, full manual, resources & videos

Používanie – študent

 • (1) Zaregistrujte sa (od svojho pedagóga budete potrebovať ID triedy a registračný kľúč triedy), (2) prepnite si jazyk rozhrania na preferovaný, (3) vstúpte do triedy, (4) nahrajte svoje zadanie (seminárnu prácu), (5) počkajte na správu o podobnosti (Similarity report), (6) pozrite si spätnú väzbu od pedagóga a hodnotenie
 • Čiastočná pomoc v češtine: stručná príručka, podrobnejší návod
 • Kompletná pomoc v angličtine: quick startfull manual, resources & videos
 • Tip: Pred nahraním svojej (seminárnej) práce do Feedback Studia môžete využiť pomôcku Turnitin Draft Coach. Získate až tri správy o podobnosti (Similarity report), kontrolu citácií a anglickej gramatiky. Výsledok kontroly je dostupný iba Vám ako autorovi textu, nie pedagógovi. Kontrolované dokumenty sa neukladajú do databázy Turnitin, takže nezvyšujú percento podobnosti.

 

Používanie v Moodle (pripravujeme)

Funguje formou integrácie v Moodle. Po prihlásení sa do Moodle by malo byť Feedback Studio dostupné ako súčasť menu.

Prístupový link: https://moodle.euba.sk/

Prihlásenie pomocou svojho univerzitného konta do portálu IDM (pozri vyššie).

 

Turnitin & Feedback Studio

 

Súvisiace odkazy

 

Kontakt:

Turnitin — Feedback Studio, Draft Coach

 

Registrácia, prihlásenie

 

 https://helpdesk.euba.sk/

V prípade problémov si vytvorte ticket v tomto systéme. Ako predmet vyberte "CIT: IDM, Office, Moodle, Turnitin". Uveďte adresu registrovanú v AiS2 alebo požiadajte o kontaktovanie telefonicky.

02/6729 5555 (len zamestnanci)

Používanie, konzultácie, školenia

 

 turnitin@euba.sk

Mgr. Bronislava Senčáková, Mgr. Viktor Fečkan

 02/6729 1614, 02/6729 1476