Prehľad elektronických informačných zdrojov 

SEK e-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom 2021
E-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom
(kliknutím na obrázok sa dostanete na čitateľnú verziu)

Katalóg SEK

  • vyhľadávanie informačných zdrojov SEK a EUBA a v externých informačných zdrojoch

Multivyhľadávač EBSCO Discovery Service (EDS)

  • vyhľadávacia služba od spoločnosti EBSCO, ktorá umožňuje vyhľadávanie vo všetkých zdrojoch knižnice z jedného miesta

Licencované e-zdroje

  • zoznam predplatených e-zdrojov dostupných na EUBA (napr. EconLit with Full Text, ProQuest, Scopus, Web of Science)
  • vzdialený prístup cez VPN pre zamestnancov a študentov EUBA
  • vzdialený prístup bez VPN sme zhrnuli v článku #ZostanDoma

Licencované e-zdroje – skúšobné prístupy

  • časovo obmedzené skúšobné prístupy k licencovaným e-zdrojom

Voľne dostupné e-zdroje

  • zoznam zdrojov voľne dostupných na internete

Otvorené e-zdroje

  • zoznam zdrojov dostupných v režime otvoreného prístupu (open access) a pomocných služieb

Rešeršné služby

  • objednajte si rešerš od knihovníka alebo príďte na bezplatnú konzultáciu k rešerši

Návody a poradenstvo

  • videonávody ako vyhľadávať