Prehľad elektronických informačných zdrojov 

SEK e-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom 2021
E-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom
(kliknutím na obrázok sa dostanete na čitateľnú verziu)

Katalóg SEK

 • vyhľadávanie informačných zdrojov SEK a EUBA a v externých informačných zdrojoch

Multivyhľadávač EBSCO Discovery Service (EDS)

 • vyhľadávacia služba od spoločnosti EBSCO, ktorá umožňuje vyhľadávanie vo všetkých zdrojoch knižnice z jedného miesta

Licencované e-zdroje

 • zoznam predplatených e-zdrojov dostupných na EUBA (napr. EconLit with Full Text, ProQuest, Scopus, Web of Science)
 • vzdialený prístup cez VPN pre zamestnancov a študentov EUBA
 • vzdialený prístup bez VPN sme zhrnuli v článku #StudujDoma

Licencované e-zdroje – skúšobné prístupy

 • časovo obmedzené skúšobné prístupy k licencovaným e-zdrojom

Voľne dostupné e-zdroje

 • zoznam zdrojov voľne dostupných na internete

Otvorené e-zdroje

 • zoznam zdrojov dostupných v režime otvoreného prístupu (open access) a pomocných služieb

JSTOR

 • Národohospodárska fakulta má túto databázu licencovanú (bez registrácie dostupná v budove V1 z IP adries NHF).
 • Veľká časť obsahu je voľne dostupná bez registrácie.
 • Po bezplatnej registrácii ponúka plný prístup k určitému počtu licencovaných článkov mesačne: pred pandémiou to bolo cca 20, počas pandémie 100.

Rešeršné služby

 • objednajte si rešerš od knihovníka alebo príďte na bezplatnú konzultáciu k rešerši

Návody a poradenstvo

 • návody ako vyhľadávať