3. poschodie – 3D – budova Výučba 1

V priestoroch Časopiseckej študovne sa nachádza Archív publikačnej činnosti.

Fond

voľný prístup k tematicky uloženému fondu študovne

  • vedecké a odborné slovenské a zahraničné časopisy a noviny za posledných 5 rokov
  • zoznam periodík objednaných a dochádzajúcich do SEK v roku (odberateľ SEKČAS): 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
  • dizertačné a habilitačné práce obhájené na EU v Bratislave

Orientačný plán

Publikácie sú usporiadané tematicky podľa systematiky, napríklad 33 – Ekonómia. Ekonomické vedy alebo 339.138 – Marketing.

Orientačný plán Časopiseckej študovne SEK

Poskytované služby

Technické vybavenie

Kontakt:

Časopisecká študovňa

02/6729 1324

sek.oss@euba.sk