3. poschodie – 3D – budova Výučba 1

 

Fond

voľný prístup k tematicky uloženému fondu študovne

 (orientačný plán usporiadania dokumentov v Časopiseckej študovni)

 

Poskytované služby

  • prezenčné výpožičné služby
  • konzultačné služby
  • poradenské služby – k rešeršnej stratégii a navigácii v elektronických informačných zdrojoch (na požiadanie knihovníkmi-špecialistami v čase od 8:00 – 15:30 hod.)
  • Rešeršné služby 

 

Technické vybavenie

Kontakt:

Časopisecká študovňa

02/6729 1324

sek.oss@euba.sk