3. poschodie – 3D – budova Výučba 1

V priestoroch Časopiseckej študovne sa nachádza Archív publikačnej činnosti.

Fond

voľný prístup k tematicky uloženému fondu študovne

 (orientačný plán usporiadania dokumentov v Časopiseckej študovni)

Poskytované služby

Technické vybavenie

Kontakt:

Časopisecká študovňa

02/6729 1324

sek.oss@euba.sk