Načítavam stránku...

Oxford Research Encyclopedias (ORE)

Encyklopédie sú tematicky zamerané a obsahujú odborné informácie a recenzované články pre akademický výskum na všetkých úrovniach. Informácie sú priebežne aktualizované a dopĺňané. Encyklopédie sú sprístupnené v nasledujúcich oblastiach:

Voľné články sú dostupné aj v ďalších oblastiach: Business and Management (63), Economics and Finance (53)...

Materiály: leták, video, stránka podpory

Trvanie: do 11. 03. 2019 (zatiaľ trvá)

Dostupnosť: z IP adries Ekonomickej univerzity

 

Oxford Handbooks Online (OHO)

Séria online príručiek spája svetových odborníkov, ktorí píšu o súčasnom stave bádania vo svojej oblasti. Ich práca skúma kľúčové otázky, odkrýva pôvodné argumenty a koncepty a stanovuje program pre nový výskum. Príručky sú sprístupnené v nasledujúcich oblastiach:

Voľné články sú dostupné aj v ďalších oblastiach: LawPolitical Science, Sociology...

Materiály: leták, video, stránka podpory

Trvanie: do 11. 04. 2019

Dostupnosť: z IP adries Ekonomickej univerzity

 

Statista.com

Statista je jedna z najväčších štatistických a trhových platforiem na svete s prístupom k viac ako 1,5 miliónu štatistík, prognóz, dokumentácií, správ a infografík pokrývajúcich 80 000 tém z viac ako 22 500 zdrojov. Od trhovej hodnoty potravín pre králiky v Spojenom kráľovstve, cez počet Nórov, ktorí denne čítajú noviny, až po štatistiku mobilných hráčov v Číne. Platforma kombinuje ekonomické údaje, pohľad spotrebiteľov, prieskumy verejnej mienky a demografické trendy.

Všetky údaje je možné stiahnuť v priebehu niekoľkých sekúnd v 4 rôznych formátoch. Každý študent, prednášajúci a člen personálu dostáva plné práva na publikovanie a používanie údajov (užitočné napr. pri prezentáciách na konferencii). Súčasťou je aj automatický citačný výstup.

Materiály: leták, rýchly návodvideo, stránka podpory

Trvanie: 14. 03. 2019 – 11. 05. 2019

Dostupnosť: z IP adries Ekonomickej univerzity

 

Oxford Journals Collection (OJC)

Kolekcia časopisov Oxford 2019 obsahuje 357 prestížnych a vysoko citovaných časopisov, ktoré sú publikované v spolupráci s mnohými vplyvnými vedeckými a profesnými spoločnosťami z celého sveta.

Časopisy sú sprístupnené v podkolekcii Economics and Finance Collection 2019.

Materiály: brožúra, video, stránka podpory

Trvanie: 11. 04. 2019 – 11. 05. 2019

Dostupnosť: z IP adries Ekonomickej univerzity

 

Polpred.com

  • plnotextová databáza ruských článkov z tlačových agentúr a hospodárskej tlače od roku 1998
  • zoznam predmetových hesiel zahŕňa 26 priemyselných odvetví, 600 zdrojov, 8 federálnych oblastí Ruskej federácie, 235 krajín a regiónov. Denne prináša tisíc nových správ v plnom texte v ruštine
  • rozhranie je dostupné v ruštine a angličtine
  • návod na používanie >>

Trvanie: do 15. 10. 2019

Dostupnosť: z IP adries Ekonomickej univerzity. Po registrácii osobného účtu Home Access aj mimo IP adresy EU

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Mária Lörinc

02/6729 1384

 Maria.Gassova@euba.sk