Polpred.com

  • plnotextová databáza ruských článkov z tlačových agentúr a hospodárskej tlače od roku 1998
  • zoznam predmetových hesiel zahŕňa 26 priemyselných odvetví, 600 zdrojov, 8 federálnych oblastí Ruskej federácie, 235 krajín a regiónov. Denne prináša tisíc nových správ v plnom texte v ruštine
  • rozhranie je dostupné v ruštine a angličtine
  • návod na používanie >>

Trvanie: do 15. 10. 2020

Dostupnosť: z IP adries Ekonomickej univerzity. Po registrácii osobného účtu Home Access aj vzdialený prístup mimo IP adresy EU

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk