Načítavam stránku...

IMF eLibrary

Bezplatný skúšobný prístup k platforme IMF eLibrary, ktorá obsahuje knihy, periodiká, pracovné dokumenty a štúdie Medzinárodného menového fondu, ako aj štatistické údaje a nástroje so zameraním na makroekonómiu, globalizáciu, obchod, demografiu, rozvíjajúce sa trhy, problematiku znižovania chudoby a iné.

Prístup je nastavený na IP adresy EU v Bratislave.

Trvanie: do 22. 04. 2018

 

Oxford University Press

Bezplatné skúšobné prístupy:

 

Oxford International Organizations

Bezplatný skúšobný prístup k databáze Oxford International Organizations (OXIO), ktorá obsahuje právne akty a ostatné dokumenty týkajúce sa medzinárodných organizácií a zároveň ich analýzy a komentáre. Je jedinečnou a najrozsiahlejšou databázou svojho druhu v ponímaní medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov. Jej obsah je neustále aktualizovaný a dopĺňaný o nové dokumenty.

Trvanie: do 30. 06. 2018

 

Polpred.com

  • plnotextová databáza ruských článkov z tlačových agentúr a hospodárskej tlače od roku 1998
  • zoznam predmetových hesiel zahŕňa 26 priemyselných odvetví, 600 zdrojov, 8 federálnych oblastí Ruskej federácie, 235 krajín a regiónov. Denne prináša tisíc nových správ v plnom texte v ruštine

Trvanie: do 15. 10. 2018