Dostupnosť z akademickej siete EUBA

Skúšobné e-zdroje sú automaticky dostupné v prostredí EU v Bratislave a PHF v Košiciach, vrátane internátov

 

Dostupnosť mimo akademickej siete EUBA (napr. z domu)

Vzdialený prístup cez VPN

 • Zamestnanci a študenti EU majú vzdialený prístup cez virtuálnu privátnu sieť (VPN) z domu rovnako ako keby boli na univerzite alebo internáte.
 • Návod na inštaláciu a konfiguráciu klienta VPN nájdete na univerzitnej stránke E-learning. (Návod pre zariadenia s macOS tu.)
 • Prihlásenie je totožné ako do konta IDM (Moodle, eSkúška). Prihlasovacie meno je v tvare jmrkvicka1, heslo je rovnaké ako do Microsoft Office 365. Problémy s prihlásením a reset hesla rieši univerzitný helpdesk.

Vzdialený prístup bez VPN

 

Elektronické knihy MIT Press

MIT Press je jedným z najväčších a najvýznamnejších univerzitných vydavateľstiev na svete a popredným vydavateľom kníh a časopisov v oblasti vedy, techniky, umenia, spoločenských vied a dizajnu. Uznávané je aj pre kvalitu publikovaných ekonomických kníh.

Produktové informácie:

 • prístup k plným textom 364 kníh vydavateľstva MIT Press z kolekcie Business & Economics
 • retrospektíva: 1995 – 2017
 • Business kolekcia obsahuje aj práce od laureátov Nobelovej ceny ako sú Michael Spence, Joseph E. Stiglitz, Peter Diamond, James J. Heckman, Paul Krugman, Franco Modigliani, Elinor Ostrom, Edmund S. Phelps, Christopher Pissarides, Herbert A. Simon a Jean Tirole

Trvanie: 15. 10. 2020 – 14. 11. 2020

Prístupový link: cez platformu ProQuest Ebook Central

Dostupnosť: automaticky z IP adries Ekonomickej univerzity

Vzdialený prístup: cez VPN (bez VPN len voľne dostupný obsah)

Poskytovateľ: Accucoms (via CVTI SR)

 

Proceedings of the National Academy of Science (PNAS)

Produktové informácie:

 • oficiálny časopis Národnej akadémie vied (NAS) Spojených štátov amerických s globálnym rozsahom s vysokým impaktom
 • jeden z najcitovanejších a najkomplexnejších multidisciplinárnych vedeckých časopisov na svete
 • publikuje viac ako 3 600 vedeckých prác ročne, články sú publikované denne, časopis vychádza každý týždeň
 • retrospektíva: 1915súčasnosť
 • pokrýva biologické, fyzikálne a spoločenské vedy
 • články je možné vyhľadávať alebo sledovať podľa vydaných čísel či odborného zamerania (napr. ekonomické vedy, politické vedy, aplikovaná matematika)
 • nové články sa dajú odoberať emailom alebo cez RSS

Trvanie: 01. 10. 2020 – 31. 10. 2020

Materiály: leták v češtine

Dostupnosť: automaticky z IP adries Ekonomickej univerzity

Vzdialený prístup: cez VPN (bez VPN len voľne dostupný obsah)

Voľne dostupný obsah:

 • články publikované v režime Open Access (otvorený prístup)
 • všetok obsah po 6 mesiacoch od publikovania

Poskytovateľ: Accucoms (via CVTI SR)

 

Polpred.com

 • plnotextová databáza ruských článkov z tlačových agentúr a hospodárskej tlače od roku 1998
 • zoznam predmetových hesiel zahŕňa 26 priemyselných odvetví, 600 zdrojov, 8 federálnych oblastí Ruskej federácie, 235 krajín a regiónov. Denne prináša tisíc nových správ v plnom texte v ruštine
 • rozhranie je dostupné v ruštine a angličtine
 • návod na používanie >>

Trvanie: do 15. 10. 2020

Dostupnosť: z IP adries Ekonomickej univerzity. Po registrácii osobného účtu Home Access aj vzdialený prístup mimo IP adresy EU

Poskytovateľ: Polpred

 

Business Source Ultimate (EBSCO)

Produktové informácie:

Trvanie: 30 až 60 dní, pripravujeme

Dostupnosť: pripravujeme

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk