Dostupnosť z akademickej siete EUBA

Skúšobné e-zdroje sú automaticky dostupné v prostredí EU v Bratislave a PHF v Košiciach, vrátane internátov

 

Dostupnosť mimo akademickej siete EUBA (napr. z domu)

Vzdialený prístup cez VPN

 • Zamestnanci a študenti EU majú vzdialený prístup cez virtuálnu privátnu sieť (VPN) z domu rovnako ako keby boli na univerzite alebo internáte.
 • Návod na inštaláciu a konfiguráciu klienta VPN nájdete na univerzitnej stránke E-learning. (Návod pre zariadenia s macOS tu.)
 • Prihlásenie je totožné ako do konta IDM (Moodle, eSkúška). Prihlasovacie meno je v tvare jmrkvicka1, heslo je rovnaké ako do Microsoft Office 365. Problémy s prihlásením a reset hesla rieši univerzitný helpdesk.

Vzdialený prístup bez VPN

 

Gale Reference Complete

Produktové informácie:

 • najrozsiahlejší balíček primárnych a sekundárnych zdrojov, ktoré sú dnes knižniciam dostupné
 • časopisy, knihy, kritiky diel, primárne zdroje vrátane literárnych diel a historických dokumentov
 • prínos pre používateľov všetkých akademických úrovní, od vysokoškolských študentov až po skúsených vedeckých pracovníkov
 • pokrýva takmer všetky oblasti výskumu a každú disciplínu, ponúka vysokú kvalitu, dôveryhodný a jedinečný obsah

Trvanie: 01. 03. 2020 – 30. 09. 2020 (pôvodne do 26. 04. 2020, prvé predĺženie do 30. 06. 2020)

Prístupový link: https://www.galepages.com/snldemo (pôvodne štandarný prístup do Gale pre EU https://www.galepages.com/unibra/)

Materiály: letákproduktové informácie

Dostupnosť: voľný prístup bez registrácie (pôvodne automaticky z IP adries Ekonomickej univerzity)

Vzdialený prístup: voľný prístup bez registrácie (pôvodne v čase obmedzení koronavírusom neobmedzený prístup po zadaní univerzálneho hesla Slovakia)

Poskytovateľ: GALE (via Slovenská národná knižnica a SUWECO)

 

Polpred.com

 • plnotextová databáza ruských článkov z tlačových agentúr a hospodárskej tlače od roku 1998
 • zoznam predmetových hesiel zahŕňa 26 priemyselných odvetví, 600 zdrojov, 8 federálnych oblastí Ruskej federácie, 235 krajín a regiónov. Denne prináša tisíc nových správ v plnom texte v ruštine
 • rozhranie je dostupné v ruštine a angličtine
 • návod na používanie >>

Trvanie: do 15. 10. 2020

Dostupnosť: z IP adries Ekonomickej univerzity. Po registrácii osobného účtu Home Access aj vzdialený prístup mimo IP adresy EU

Poskytovateľ: Polpred

 

Business Source Ultimate (EBSCO)

Produktové informácie:

Trvanie: 30 až 60 dní, pripravujeme

Dostupnosť: pripravujeme

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk