Dostupnosť z akademickej siete EUBA

Skúšobné e-zdroje sú automaticky dostupné v prostredí EU v Bratislave a PHF v Košiciach, vrátane internátov

 

SEK e-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom 2021
E-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom
(kliknutím na obrázok sa dostanete na čitateľnú verziu)

 

Dostupnosť mimo akademickej siete EUBA (napr. z domu)

Najpohodlnejšou možnosťou je prístup cez VPN. Ak nemôžete používať VPN dlhodobo, oplatí sa aspoň na vytvorenie, autorizovanie či re-autorizovanie účtov do jednotlivých databáz.

Vzdialený prístup cez VPN

  • Zamestnanci a študenti EU majú vzdialený prístup cez virtuálnu privátnu sieť (VPN) z domu rovnako ako keby boli na univerzite alebo internáte.
  • Návod na inštaláciu, konfiguráciu a používanie klienta VPN nájdete na univerzitnej stránke E-learning. (Návod pre zariadenia s macOS tu.)
  • Do klienta VPN sa prihlásite svojím školským kontom do portálu IDM (Moodle, eSkúška). Prihlasovacie meno je v tvare jmrkvicka1. Prístupové údaje ste dostali emailom pri zápise alebo nástupe do zamestnania, nájdete ich tiež v doručenej pošte podľa kľúčového slova „eduroam“. Podrobnosti o prihlásení nájdete v návode Skúšanie online. Prípadný reset hesla rieši Centrum informačných technológií EUBA prostredníctvom žiadosti na EUBA Helpdesk System.

Vzdialený prístup bez VPN

 

Polpred.com

Produktové informácie:

  • Mass Media Review je plnotextová databáza ruských článkov z tlačových agentúr a hospodárskej tlače od roku 1998.
  • Obsahuje vyše 4 milióny záznamov. Denne prináša tisíc nových správ v plnom texte v ruštine.
  • Zoznam predmetových hesiel zahŕňa 53 priemyselných odvetví, 600 zdrojov, 8 federálnych oblastí Ruskej federácie, 235 krajín a regiónov.
  • V platenej verzii je v porovnaní s bezplatným skúšobným prístupom dostupný vyšší počet zdrojov.
  • Rozhranie je dostupné v ruštine a angličtine. Návod na používanie >

Trvanie: do 15. 10. 2023

Dostupnosť: automaticky z IP adries Ekonomickej univerzity

Vzdialený prístup bez VPN:

  • Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (bez prístupu k licencovanému obsahu).
  • Neobmedzený prístup získate automaticky po registrácii vlastného konta Home Access. Registračný link je dostupný len z akademickej siete EUBA (aj cez VPN).

Poskytovateľ: Polpred

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk