• poradenstvo a informačné vzdelávanie používateľov v oblasti navigácie a prístupov k informačným zdrojom
  • poradenstvo a služby pre zabezpečenie evidencie publikačnej činnosti a ohlasov autorov EU v Bratislave
  • poradenstvo a služby k centrálnemu nákupu kníh a periodík
  • poradenstvo a služby k nákupu elektronických informačných zdrojov (databáz)

Kontakt:

02/6729 1358

 sek.met@euba.sk