Citačný manažér - nástroj na automatické generovanie a správu citácií

Ekvivalenty pomenovania: citačný softvér, bibliografický manažér, manažér na správu citácií, reference manager, reference management system, generátor citácií

Citace PRO

  • generátor citácií podľa aktuálnej citačnej normy ISO 690:2012
  • v rámci systému je možné na základe zadaného ISBN jednoducho dohľadať potrebnú citáciu – pre túto službu citačný softvér čerpá z informačných zdrojov Kongresovej knižnice (Library of Congress), Katalógu SEK, Masarykovej univerzity v Brne a ďalších
  • umožňuje importy z katalógov a databáz, uchovávanie poznámok a plných textov, automatické generovanie citácií podľa rôznych citačných štýlov, spolupracuje s textovým editorom = umožňuje automatické vytváranie odkazov priamo v používanom textovom editore (napr. MS Word)
  • citáciu možno vytvárať jednoduchým vyplnením formulára alebo si ju možno automaticky vygenerovať podľa štandardných čísel (ISBN, ISSN, DOI)
  • po prihlásení umožňuje správu citácií a ich následný export do textu

Citace PRO môžu využívať zamestnanci a študenti EU v Bratislave po zaregistrovaní sa z prostredia EU v Bratislave na stránke www.citacepro.com.

 

Pomôcky:

Bližšie informácie

Podrobný návod

Citovanie vo Worde - leták

Video tutoriály v českom jazyku [youtube]

CitacePRO logo