Aktuálne oznamy

Vykazovacie obdobie za rok 2021 trvá od 01.02.2021 do 31.01.2022 a platí pre dokumenty s rokom vydania 2020 a 2021.

 

Na základe usmernenia CVTI SR zo dňa 23.11.2021, počas vykazovacieho obdobia 2021 nie je povolená evidencia záznamov s rokom vydania 2022. Záznamy s rokom vydania 2022 sa môžu evidovať až od 01.02.2022, kedy začne vykazovacie obdobie 2022 a kedy bude účinná Vyhláška MŠVVaŠ č. 397/2020 Z. z.

 

Preberanie publikačnej činnosti a ohlasov je možné

 • elektronicky
 • osobne, ak je knižnica otvorená – po dohode s kontaktnými pracovníčkami pre publikačnú činnosť
  • prosíme o dodržiavanie zásady ROR (rúško – odstup – ruky) a ostatných protiepidemických opatrení
  • ak je Časopisecká študovňa zatvorená v rámci protiepidemických opatrení, vstup do priestorov knižnice na 3. poschodí je cez Archív publikačnej činnosti (dvere naľavo od Časopiseckej študovne)

 

Preberacie hodiny

Utorok 8:30 – 12:00
Štvrtok 8:30 – 12:00

 

Konzultácie, poradenstvo a školenia poskytujeme aj na základe individuálnej dohody mimo preberacích hodín.

 

Kontaktné osoby

Mgr. Eva Čechová

FMV, NHF, PHF

02/6729 1376

eva.cechova@euba.sk

kancelária: 3D05 (3. p. Výučba 1)

 

Mgr. Michaela Matejková

FAJ, FHI, FPM, OF

02/6729 1311

michaela.matejkova@euba.sk

kancelária: 3D17 (3. p. Výučba 1)

 

Archív publikačnej činnosti

Podklady k evidencii publikačnej činnosti a ohlasov pracovníkov EU v Bratislave sú uložené a prístupné v Archíve publikačnej činnosti SEK.

Miestnosť: 3D01 – 3. posch. (Výučba 1), vstup z Časopiseckej študovne

Prevádzkové hodiny podľa harmonogramu akademického roka

Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Mináriková, 02/6729 1301, zdenka.minarikova@euba.sk

 

Prehľad činností v SEK

Slovenská ekonomická knižnica je odborným garantom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov EU. Je spracovateľským a archívnym pracoviskom pre celú EU v Bratislave.

Registrácia vedeckej a odbornej publikačnej činnosti a ohlasov na publikačnú činnosť pracovníkov EU v Bratislave je jednou z kľúčových činností knižnice s priamou väzbou na prideľovanie dotačných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

 • Registrácia a bibliografické spracovanie výstupov publikačnej činnosti. Podklady sú priebežne evidované a odborne posudzované najmä z hľadiska správnosti zaradenia do kategórií a splnenia kritérií stanovených pre jednotlivé kategórie a rok vykazovania v súlade s platnou legislatívou.

 • Registrácia ohlasov (citácie, recenzie) na publikačnú činnosť

 • Vypracovávanie prehľadov publikačnej činnosti a ohlasov

 • Zostavovanie personálnej bibliografie, prehľadov a ohlasov autorov EU v Bratislave

 • Vypracovávanie oficiálnych výstupov Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov pre habilitačné, inauguračné a výberové konania

 • Príprava a export záznamov do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti SR (CREPČ) v zmysle Metodických pokynov CREPČ a usmernení Odboru pre hodnotenie vedy CVTI  SR 

 

Ďalšie informácie nájdete na univerzitnej webovej stránke: publikačná činnosť, kvalifikačný rast