Platforma EBSCOhost ponúka prístup k niekoľkým databázam obsahujúcim rôzne druhy dokumentov multiodborového zamerania a umožňuje efektívne vyhľadávanie, používanie a zdieľanie informácií.

 

Dostupnosť

Cez webový prehliadač: https://research.ebsco.com/c/66odu7/search

Priamy prístup

Prístup z univerzitnej siete NetEU (vrátane PHF, wifi a internátov) je automatický, a to aj bez registrácie/prihlasovania

Vzdialený prístup

Prístup mimo univerzitnej siete NetEU:

 • Cez virtuálnu privátnu sieť VPN (len pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave)
 • Bez VPN (napr. pre externých používateľov knižnice): Pomocou vlastného konta MyEBSCOhost (pozri nižšie).

 

Platforma

Platforma EBSCOhost ponúka prístup k niekoľkým databázam obsahujúcim rôzne druhy dokumentov multiodborového zamerania a umožňuje efektívne vyhľadávanie, používanie a zdieľanie informácií.

Návody, tutoriály, webináre:

Mobilná aplikácia: EBSCO mobile

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Získate ho automaticky po registrácii vlastného konta (My EBSCOhost).
  • Registrácia musí prebehnúť z prostredia EUBA (alebo cez VPN) a trvá minútu. Na registráciu môžete využiť aj sociálne prihlasovanie cez účet Google.
  • Ak nemáte možnosť navštíviť EUBA, účet vám môže administrátor zriadiť nadiaľku. Napíšte emailovú žiadosť na kontakt v zelenom boxe naspodku stránky, v ktorej uvediete svoj preferovaný registračný email (univerzitný alebo súkromný).
  • S vlastným kontom môžete využívať výhody vlastnej zložky My EBSCOhost Folder (videonávod) a tiež sa prihlásiť do vyhľadávacej služby EBSCO Discovery Service.
 • Obmedzenia: Po 365 dňoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta My EBSCOhost v prostredí EUBA.
  • Ak nemáte možnosť navštíviť EUBA, účet vám môže administrátor re-autorizovať nadiaľku. Napíšte emailovú žiadosť na kontakt v zelenom boxe naspodku stránky, v ktorej uvediete svoj registračný email a používateľské meno.
  • Dátum platnosti vzdialeného prístupu nájdete v nastaveniach svojho konta (Aktualizovať moje konto (Update My Account) >> Prístup (Access)). Afiliácia sa s každým prihlásením z akademickej siete EUBA obnoví na 3 mesiace.

 

Obsah (databázy a kolekcie)

Bibliografické a plnotextové databázy z oblasti spoločenských vied na platforme EBSCOhost:

1. Business Source Complete

 • podnikanie, obchod, ekonómia
 • obsahuje aj nečasopisecké zdroje ako reporty pre odvetvia, krajiny, podniky, SWOT analýzy, ďalej prípadové štúdie, knihy, finančné údaje, konferenčné zborníky či autorské profily najcitovanejších autorov
 • produktové informácie vrátane zoznamu titulov

2. EconLit with Full Text

 • databáza pre ekonomický výskum od Americkej ekonomickej asociácie (AEA)
 • obsahuje plné texty takmer 600 ekonomických časopisov vrátane titulov AEA, ďalej abstrakty, indexy a citácie ekonomickej literatúry od roku 1886
 • produktové informácie vrátane zoznamu titulov

3. eBook Collection – kolekcia elektronických kníh

 • trvalo zakúpené publikácie (základná kolekcia 49 kníh)
 • Open Access Monograph Collection – rozsiahla multiodborová kolekcia vyše 10 000 e-kníh v režime otvoreného prístupu (OA) od renomovaných univerzitných a vedeckých vydavateľov hlavne v anglickom a nemeckom jazyku. Všetky tituly sú DRM-free, takže sa dajú voľne sťahovať a zdieľať (úplne bez použitia Adobe ID).

4. Regional Business News

Regional Business News poskytuje plné texty regionálnych obchodných publikácií v USA a Kanade (produktové informácie). Obsah dodávajú poprední vydavatelia obchodného spravodajstva vrátane The Washington PostPR Newswire US a ďalší. Medzi hlavné zdroje patria noviny, prepisy rozhlasových a televíznych správ, odborné publikácie, časopisy a spravodajstvo.

5. Newswires

Newswire je plnotextová databáza, ktorá poskytuje globálne spravodajstvo pochádzajúce od tlačovej agentúry Associated Press v takmer reálnom čase a s 30-dňovým archívom (produktové informácie)

6. ERIC

Education Resources Information Center (ERIC) je renomovaná databáza s bibliografickými záznamami a plnými textmi so zameraním na vzdelávanie a výchovu (produktové informácie). Obsahuje stovky tisíc plnotextových dokumentov vrátane článkov, kníh, konferenčných zborníkov, vedeckých a vzdelávacích materiálov. Databáza je financovaná Inštitútom vied o vzdelávaní amerického Ministerstva školstva a je významným nástrojom pre výskumníkov v oblasti vzdelávania každého druhu.

7. OpenDissertations

Bezplatná plnotextová databáza diplomových a dizertačných prác (produktové informácie); dostupné aj z otvorenej platformy openDissertations.org

8. LISTA

Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA) je bezplatná výskumná databáza pre knihovníctvo a informačnú vedu (produktové informácie). Poskytuje indexáciu a abstrakty pre stovky kľúčových časopisov, kníh a výskumných správ. EBSCO se zaviazalo používateľom zaistiť nepretržitý prístup k tomuto zdroju.

9. MEDLINE

MEDLINE z produkcie United States National Library of Medicine je autoritatívna bibliografická databáza, která obsahuje bibliografické záznamy a abstrakty odborných časopisov z medicíny a zdravotníctva (produktové informácie)

10. E-journals

Časopisy prístupné cez služby predplatného EBSCO Subscription Services

 

Ďalšie informácie

Producent: EBSCO Information Services, USA, https://www.ebsco.com/https://www.ebsco.com/cs-cz

Podmienky používania: Terms of Use, Privacy PolicyCookie Policy

Licencia: Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk