Prístupový link: https://search.ebscohost.com/

 • Prístup z univerzitnej siete NetEU (vrátane PHF, wifi a internátov): automaticky bez registrácie/prihlasovania
 • Vzdialený prístup (mimo univerzitnej siete NetEU): cez VPN pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave; bez VPN pozri nižšie

Bibliografické a plnotextové databázy z oblasti spoločenských vied na platforme EBSCOhost:

 • Business Source Complete
  • podnikanie, obchod, ekonómia
  • obsahuje aj nečasopisecké zdroje ako reporty pre odvetvia, krajiny, podniky, SWOT analýzy, ďalej prípadové štúdie, knihy, finančné údaje, konferenčné zborníky či autorské profily najcitovanejších autorov
  • produktové informácie vrátane zoznamu titulov
 • EconLit with Full Text
  • databáza pre ekonomický výskum od Americkej ekonomickej asociácie (AEA)
  • obsahuje plné texty takmer 600 ekonomických časopisov vrátane titulov AEA, ďalej abstrakty, indexy a citácie ekonomickej literatúry od roku 1886
  • produktové informácie vrátane zoznamu titulov
 • eBook Collection – kolekcia elektronických kníh
  • základná kolekcia 49 kníh
  • Open Access Monograph Collection – rozsiahla multiodborová kolekcia vyše 10 000 e-kníh v režime otvoreného prístupu (OA) od renomovaných univerzitných a vedeckých vydavateľov hlavne v anglickom a nemeckom jazyku. Všetky tituly sú DRM-free, takže sa dajú voľne sťahovať a zdieľať (úplne bez použitia Adobe ID).
 • Regional Business News – regionálne podnikanie a obchod v USA a Kanade (produktové informácie)
 • Newswires – odborné spravodajstvo USA v reálnom čase, 30-dňový archív
 • ERIC (Education Resources Information Center) – vzdelávanie (produktové informácie)
 • LISTA (Library Information Science & Technology Abstracts) – bezplatná databáza pre knihovníctvo a informačnú vedu (produktové informácie)
 • MEDLINE – bibliografická databáza z oblasti biomedicíny a zdravotníctva (produktové informácie)
 • OpenDissertations – bezplatná plnotextová databáza diplomových a dizertačných prác (produktové informácie); dostupné aj z otvorenej platformy openDissertations.org
 • E-journals – časopisy prístupné cez služby predplatného EBSCO Subscription Services

Návody, tutoriály, webináre:

Mobilná aplikácia: EBSCO mobile

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Získate ho automaticky po registrácii vlastného konta (My EBSCOhost).
  • Registrácia musí prebehnúť z prostredia EUBA (alebo cez VPN) a trvá minútu. Na registráciu môžete využiť aj sociálne prihlasovanie cez účet Google.
  • Ak nemáte možnosť navštíviť EUBA, účet vám môže administrátor zriadiť nadiaľku. Napíšte emailovú žiadosť na kontakt v zelenom boxe naspodku stránky, v ktorej uvediete svoj preferovaný registračný email (univerzitný alebo súkromný).
  • S vlastným kontom môžete využívať výhody vlastnej zložky My EBSCOhost Folder (videonávod) a tiež sa prihlásiť do vyhľadávacej služby EBSCO Discovery Service.
 • Obmedzenia: Po 365 dňoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta My EBSCOhost v prostredí EUBA.
  • Ak nemáte možnosť navštíviť EUBA, účet vám môže administrátor re-autorizovať nadiaľku. Napíšte emailovú žiadosť na kontakt v zelenom boxe naspodku stránky, v ktorej uvediete svoj registračný email a používateľské meno.
  • Dátum platnosti vzdialeného prístupu nájdete v nastaveniach svojho konta (Aktualizovať moje konto (Update My Account) >> Prístup (Access)). Afiliácia sa s každým prihlásením z akademickej siete EUBA obnoví na 3 mesiace.

Producent: EBSCO

Podmienky používania: Terms of Use, Privacy Policy

Licencia: Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk