Virtuálna študovňa zabezpečuje jednoduchý a okamžitý prístup k ťažko dostupnej študijnej literatúre. Takmer 400 zdigitalizovaných publikácií je v režime na čítanie (read-only) dostupných na jeden klik z prostredia IP adries Ekonomickej univerzity alebo vzdialene cez VPN.

 

Vstup >>

 

Vyhľadávanie dokumentov je možné priamo na platforme Virtuálnej študovne. Prelinkovanie na konkrétnu publikáciu vo Virtuálnej študovni je zabezpečené aj z katalógu SEK (výpis všetkých zdigitalizovaných dokumentov).

Virtuálna študovňa vznikla v spolupráci s CVTI SR a vo verejnej testovacej prevádzke je od 02/2019.

4. poschodie – 4D – budova Výučba 1

V priestoroch Všeobecnej študovne sa nachádza Európske dokumentačné centrum.

Fond

voľný prístup k tematicky uloženému fondu študovne

  • vysokoškolské učebnice a skriptá
  • balíček e-učebníc vydavateľstva Ekonóm (na dvoch počítačoch s čítačkou e-kníh Smarteca)
  • slovenské a zahraničné monografie
  • zborníky
  • štatistické prehľady a ročenky
  • encyklopédie a slovníky
  • zbierky zákonov
  • dokumenty OECD
  • dokumenty Medzinárodného menového fondu
  • dokumenty Svetovej banky

 (orientačný plán usporiadania dokumentov vo Všeobecnej študovni)

Poskytované služby

Technické vybavenie

3. poschodie – 3D – budova Výučba 1

V priestoroch Časopiseckej študovne sa nachádza Archív publikačnej činnosti.

Fond

voľný prístup k tematicky uloženému fondu študovne

 (orientačný plán usporiadania dokumentov v Časopiseckej študovni)

Poskytované služby

Technické vybavenie