4. poschodie – 4D – budova Výučba 1

V priestoroch Všeobecnej študovne sa nachádza Európske dokumentačné centrum.

Fond

voľný prístup k tematicky uloženému fondu študovne

 • vysokoškolské učebnice a skriptá
 • balíček e-učebníc vydavateľstva Ekonóm (na dvoch počítačoch so softvérovou čítačkou e-kníh Smarteca)
 • slovenské a zahraničné monografie
 • zborníky
 • štatistické prehľady a ročenky
 • encyklopédie a slovníky
 • zbierky zákonov
 • dokumenty OECD
 • dokumenty Medzinárodného menového fondu
 • dokumenty Svetovej banky

Orientačný plán

Publikácie sú usporiadané tematicky podľa systematiky, napríklad 33 – Ekonómia. Ekonomické vedy alebo 339.138 – Marketing.

Orientačný plán Všeobecnej študovne SEK

Poskytované služby

Technické vybavenie

3. poschodie – 3D – budova Výučba 1

V priestoroch Časopiseckej študovne sa nachádza Archív publikačnej činnosti.

Fond

voľný prístup k tematicky uloženému fondu študovne

 • vedecké a odborné slovenské a zahraničné časopisy a noviny za posledných 5 rokov
 • zoznam periodík objednaných a dochádzajúcich do SEK v roku (odberateľ SEKČAS): 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
 • dizertačné a habilitačné práce obhájené na EU v Bratislave

Orientačný plán

Publikácie sú usporiadané tematicky podľa systematiky, napríklad 33 – Ekonómia. Ekonomické vedy alebo 339.138 – Marketing.

Orientačný plán Časopiseckej študovne SEK

Poskytované služby

Technické vybavenie