Testovacia prevádzka Virtuálnej študovne EUBA sa skončila k 31.12.2020. Pracujeme na náhradnom riešení.

4. poschodie – 4D – budova Výučba 1

V priestoroch Všeobecnej študovne sa nachádza Európske dokumentačné centrum.

Fond

voľný prístup k tematicky uloženému fondu študovne

 • vysokoškolské učebnice a skriptá
 • balíček e-učebníc vydavateľstva Ekonóm (na dvoch počítačoch s čítačkou e-kníh Smarteca)
 • slovenské a zahraničné monografie
 • zborníky
 • štatistické prehľady a ročenky
 • encyklopédie a slovníky
 • zbierky zákonov
 • dokumenty OECD
 • dokumenty Medzinárodného menového fondu
 • dokumenty Svetovej banky

 (orientačný plán usporiadania dokumentov vo Všeobecnej študovni)

Poskytované služby

Technické vybavenie

3. poschodie – 3D – budova Výučba 1

V priestoroch Časopiseckej študovne sa nachádza Archív publikačnej činnosti.

Fond

voľný prístup k tematicky uloženému fondu študovne

 • vedecké a odborné slovenské a zahraničné časopisy a noviny za posledných 5 rokov
 • Zoznam periodík objednaných a dochádzajúcich do SEK v roku (odberateľ SEKČAS): 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
 • dizertačné a habilitačné práce obhájené na EU v Bratislave

 (orientačný plán usporiadania dokumentov v Časopiseckej študovni)

Poskytované služby

Technické vybavenie