Testovacia prevádzka Virtuálnej študovne EUBA sa skončila k 31.12.2020. Pracujeme na náhradnom riešení.

4. poschodie – 4D – budova Výučba 1

V priestoroch Všeobecnej študovne sa nachádza Európske dokumentačné centrum.

Fond

voľný prístup k tematicky uloženému fondu študovne

  • vysokoškolské učebnice a skriptá
  • balíček e-učebníc vydavateľstva Ekonóm (na dvoch počítačoch s čítačkou e-kníh Smarteca)
  • slovenské a zahraničné monografie
  • zborníky
  • štatistické prehľady a ročenky
  • encyklopédie a slovníky
  • zbierky zákonov
  • dokumenty OECD
  • dokumenty Medzinárodného menového fondu
  • dokumenty Svetovej banky

 (orientačný plán usporiadania dokumentov vo Všeobecnej študovni)

Poskytované služby

Technické vybavenie

3. poschodie – 3D – budova Výučba 1

V priestoroch Časopiseckej študovne sa nachádza Archív publikačnej činnosti.

Fond

voľný prístup k tematicky uloženému fondu študovne

 (orientačný plán usporiadania dokumentov v Časopiseckej študovni)

Poskytované služby

Technické vybavenie