Špecializovaná databáza pre podnikanie a obchod dostupná na platforme EBSCOhost.

  • databáza pre ekonomický výskum od Americkej ekonomickej asociácie (AEA)
  • obsahuje plné texty takmer 600 ekonomických časopisov vrátane titulov AEA, ďalej abstrakty, indexy a citácie ekonomickej literatúry od roku 1886
  • produktové informácie vrátane zoznamu titulov

Producent: EBSCO

Licencia: Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk