Karentovaný časopis je taký časopis, ktorý je zaradený v databáze Current Contents Connect (CCC) spoločnosti Clarivate Analytics (predtým Thomson Reuters).