Možnosť tvorby prehľadov publikačnej činnosti podľa rôznych kritérií prostredníctvom špeciálneho programu:

Tvorba prehľadov publikačnej činnosti

Podklady sú prístupné odkazom na plný text z bibliografického záznamu alebo v tlačenej forme prezenčne v Archíve publikačnej činnosti – 3D Výučba 1. 

Formuláre a pokyny