Prehľady publikačnej činnosti a ohlasov

Prehľady publikačnej činnosti a ohlasov si môžete vyžiadať telefonicky, emailom alebo osobne u svojej kontaktnej osoby.

Oficiálny prehľad je papierový dokument opatrený pečiatkou SEK a podpisom riaditeľky SEK.

Na neoficiálne účely si môžete prehľad vygenerovať sami podľa rôznych kritérií prostredníctvom špeciálneho programu cez webové rozhranie:

Podklady sú prístupné odkazom na plný text z bibliografického záznamu alebo v tlačenej forme prezenčne v Archíve publikačnej činnosti – 3D Výučba 1.

 

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov – formuláre a pokyny