Načítavam stránku...

Do 30.6.2018 potrvá bezplatný skúšobný prístup k databáze Oxford International Organizations, ktorá obsahuje právne akty a ostatné dokumenty týkajúce sa medzinárodných organizácií a zároveň ich analýzy a komentáre.

Je jedinečnou a najrozsiahlejšou databázou svojho druhu v ponímaní medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov. Jej obsah je neustále aktualizovaný a dopĺňaný o nové dokumenty.

Všetky aktuálne skúšobné prístupy nájdete na stránke Elektronické zdroje > Skúšobné prístupy

 

OXIO 2018