Bezplatný skúšobný prístup k platforme IMF eLibrary, ktorá obsahuje knihy, periodiká, pracovné dokumenty a štúdie Medzinárodného menového fondu, ako aj štatistické údaje a nástroje so zameraním na makroekonómiu, globalizáciu, obchod, demografiu, rozvíjajúce sa trhy, problematiku znižovania chudoby a iné.

Prístup je nastavený na IP adresy EU v Bratislave.

Všetky aktuálne skúšobné prístupy nájdete na stránke Elektronické zdroje > Skúšobné prístupy