Vybrané elektronické publikácie z univerzitného vydavateľstva Ekonóm sú už od minulého akademického roka 2017/2018 dostupné v elektronickej čítačke vydavateľstva Wolters Kluwer. Pôvodná verzia čítacej aplikácie sa volala WK eReader, nová vylepšená je Smarteca.

Digitálna knižnica je dostupná na troch počítačoch cez odkaz na pracovnej ploche alebo vo webovom prehliadači na adrese smarteca.skDva počítače sú vo Všeobecnej študovni na 4. poschodí v časti EDC, tretí počítač sa nachádza v Požičovni na 2. poschodí, takže je počas semestra dostupný aj v sobotu.

Používanie aplikácie je jednoduché a intuitívne. Prípadné otázky vám zodpovie zabudovaný používateľský manuál alebo naši knihovníci.

Zoznam elektronických učebníc:

 1. Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem
 2. Desať prednášok z filozofie
 3. Elektronické podnikanie
 4. Financie - metodická pomôcka na semináre
 5. Financie územnosprávnych celkov - aplikačné praktikum
 6. Informatika II
 7. Matematika pre 1. ročník
 8. Nekonečné rady (číselné, funkcionálne, maticové)
 9. Nové trendy controllingu podniku
 10. Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky
 11. Platobná politika a platobné služby
 12. Podnikové plánovanie (cvičebnica)
 13. Politológia
 14. Sociálne zabezpečenie
 15. Stručný prehľad vývoja hospodárskych dejín
 16. Štatistika pre bakalárov
 17. Úvod do sociológie
 18. Viackriteriálne vyhodnocovanie alternatív

 

Staršia aktualita k predcházajúcej čítačke WK eReader >>