Načítavam stránku...

Kolekcia Business & Management od vydavateľstva Henry Stewart Talks obsahuje prednášky, rozhovory, diskusie vo forme videí s kvalitnou grafikou.

Databáza viac ako 1 100 špeciálnych multimediálnych prednášok, prípadových štúdií a poznatkov odborníkov z akademickej a priemyselnej sféry. Kolekcia dopĺňa a obohacuje výučbu v odboroch zameraných na podnikanie a manažment.

Materiály: Rýchly návod, Brožúra

Trvanie: do 15. 03. 2019

Dostupnosť: z IP adries Ekonomickej univerzity

Vzdialený prístup: meno: EUBA / heslo: Member

Všetky aktuálne skúšobné prístupy nájdete na stránke Elektronické zdroje > Skúšobné prístupy