Načítavam stránku...

Vydavateľstvo Oxford University Press ponúka počas letného semestra akademického roka 2018/2019 tri skúšobné prístupy:

  • Oxford Research Encyclopedias (do 11. 03. 2019)
  • Oxford Handbooks Online (do 11. 04. 2019)
  • Oxford Journals Collection (do 11. 05. 2019)

 

Oxford Research Encyclopedias (ORE)

Encyklopédie sú tematicky zamerané a obsahujú odborné informácie a recenzované články pre akademický výskum na všetkých úrovniach. Informácie sú priebežne aktualizované a dopĺňané. Encyklopédie sú sprístupnené v nasledujúcich oblastiach:

Voľné články sú dostupné aj v ďalších oblastiach: Business and Management (63), Economics and Finance (53)...

Materiály: leták, video, stránka podpory

Trvanie: do 11. 03. 2019

Dostupnosť: z IP adries Ekonomickej univerzity

 

Oxford Handbooks Online (OHO)

Séria online príručiek spája svetových odborníkov, ktorí píšu o súčasnom stave bádania vo svojej oblasti. Ich práca skúma kľúčové otázky, odkrýva pôvodné argumenty a koncepty a stanovuje program pre nový výskum. Príručky sú sprístupnené v nasledujúcich oblastiach:

Voľné články sú dostupné aj v ďalších oblastiach: LawPolitical Science, Sociology...

Materiály: leták, video, stránka podpory

Trvanie: do 11. 04. 2019

Dostupnosť: z IP adries Ekonomickej univerzity

 

Oxford Journals Collection (OJC)

Kolekcia časopisov Oxford 2019 obsahuje 357 prestížnych a vysoko citovaných časopisov, ktoré sú publikované v spolupráci s mnohými vplyvnými vedeckými a profesnými spoločnosťami z celého sveta.

Časopisy sú sprístupnené v podkolekcii Economics and Finance Collection 2019.

Materiály: brožúra, video, stránka podpory

Trvanie: do 11. 05. 2019

Dostupnosť: z IP adries Ekonomickej univerzity

 

Všetky aktuálne skúšobné prístupy nájdete na stránke Elektronické zdroje > Skúšobné prístupy