Sprievodca svetom vedeckého publikovania je takmer 300-stranová príručka nielen pre vedcov a knihovníkov z dielne CVTI SR. Publikácia je vydaná v režime otvoreného prístupu (open access) a dostupná každému záujemcovi v elektronickej podobe zadarmo.

 

Citácia

DOBBERSTEINOVÁ, Jitka, Simona HUDECOVÁ a Zuzana STOŽICKÁ. Sprievodca svetom vedeckého publikovania: Učebný text pre kurz Publikačný poradca. Bratislava: Vydavateľstvo otvorenej vedy, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, 2019, 294 s. ISBN 978-80-89965-17-5. Dostupné na internete: https://doi.org/10.5281/zenodo.3236329. Open access.

 

Anotácia

Efektívna komunikácia je kľúčová pre pokrok vedy aj spoločnosti. Publikovať výsledky vedeckej práce tak, aby boli dôveryhodné, viditeľné uprostred informačnej záplavy a dostupné pre každého, kto by ich mohol potrebovať, je pre niekoho ľahké, kým pre iného ťažšie než výskum samotný. Najmä začínajúci vedeckí pracovníci mávajú problémy zorientovať sa v zložitej, zvláštnej a občas nelogickej krajine vedeckého publikovania, formovanej rôznorodosťou vedných odborov, historickými rozhodnutiami, vývojom technických prostriedkov, finančnými tlakmi, kompromismi, ale aj nepredstaviteľným objemom dobrovoľnej práce, ktorú autori, recenzenti a mnoho editorov vkladajú do systému bez nároku na honorár.

Tí, ktorí nemali šťastie na rozhľadeného mentora, môžu prijať pomocnú ruku knihovníka-publikačného poradcu. Sprievodca svetom vedeckého publikovania prevedie čitateľa od úsvitu prvých vedeckých časopisov až po najnovšie otvorené publikačné platformy. Sleduje cestu vedeckého článku od koncepcie a písania, cez hľadanie správneho časopisu a úskalia recenzného konania, až po publikovanie, hodnotenie vedy, manažment elektronických informačných zdrojov a víziu budúcnosti knižníc v digitálnom veku.

 

Kľúčové slová

vedecké publikovanie, história vedeckého publikovania, trendy vo vedeckom publikovaní, otvorené publikovanie, hodnotenie vedy a výskumu, vedecké písanie, recenzné konanie, vedecké časopisy, publikačná etika, autorské práva, elektronické informačné zdroje, vyhľadávanie odborných informácií, budúcnosť knižníc

 

Tlačená publikácia

CVTI poskytuje tlač a väzbu open access publikácií na požiadanie a za poplatok.