Zákonom č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách pri evidencii publikačnej činnosti dochádza k nasledujúcim zmenám:

 • vykazovacie obdobie sa skracuje do 31.1.2020
 • štátnej dotácii podliehajú aj publikácie externých doktorandov s rokom vydania 2019
 • upravujú sa postupy posudzovania a odvolacieho konania
 • pre publikácie kategórie A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) je potrebné odovzdať podklady v elektronickej forme
  • Ak autor neodovzdá príslušné podklady, nebude môcť byť publikácia v CREPČ2 zaevidovaná v požadovanej kategórii.
  • Knižnica zabezpečí vloženie podkladov do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ). Plné texty publikácií budú bez súhlasu autora prístupné iba pre účely verifikačného procesu v CREPČ2.

 

Elektronické podklady musia spĺňať nasledujúce podmienky, inak nebudú zo strany CREPČ akceptované:

 • finálna vydavateľská úprava
  • vedecké monografie (AAA, AAB) – plný text celej publikácie
  • štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie (ABA, ABB) a kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD):
   • plný text štúdie alebo kapitoly
   • titulný list publikácie (líce aj rub)
   • obsah
   • úvod, predhovor (ak existuje), záver alebo doslov
   • tiráž
   • informácie o autoroch
   • celú použitú literatúru, ak nie je súčasťou kapitoly alebo štúdie
 • formát PDF alebo trvalo verejne dostupný URL link (nie URL na stránku vydavateľa)

Ak autor nemá k dispozícii elektronickú verziu, je potrebné podklady oskenovať a uložiť v PDF súbore v požadovanej kvalite, t. j. dobre čitateľné a zobrazené v horizontálnej polohe písaného textu.

 

Stiahnuť tento oznam ako PDF