Týždeň otvoreného prístupu (Open Access Week) je každoročná vedecká udalosť zameraná na otvorený prístup a súvisiace témy. Jedenásty ročník sa uskutoční v posledný októbrový týždeň 21. až 27. októbra 2019.

Podujatie sa oslavuje po celom svete s cieľom propagovať a zvyšovať povedomie o otvorenom prístupe k vedeckej literatúre, k vedeckým dátam a spôsoboch ich uchovávania. Koná sa buď formou prednášok, seminárov, sympózií alebo predstavením nových OA mandátov.

 

Téma

Otvorené pre koho? Rovnosť v prístupe k otvoreným vedomostiam (Open for Whom? Equity in Open Knowledge)

Nadväzuje na minuloročnú tému, ktorou bolo formovanie spravodlivých základov pre otvorené poznanie. Keďže prechod na otvorený systém zdieľania vedomostí sa zrýchľuje, otázka „otvorené pre koho?“ je nevyhnutná, či už na zváženie alebo na výzvu ku konaniu. Koho záujmy sú uprednostňované pri našej činnosti a na platformách, ktoré podporujeme? Koho hlasy sú vylúčené? Sú skupiny s nedostatočným zastúpením reprezentované od začiatku ako plnohodnotní partneri? Podporujeme nielen otvorený prístup, ale aj férovú účasť vo výskumnej komunikácií? Tieto otázky určia do akej miery sa nové, otvorené formy výskumu budú zaoberať nerovnosťami v súčasnom systéme alebo ich budú posilňovať a opakovať.

 

Prístupy k elektronickým informačným zdrojom (EIZ)

Spoločnosť The Royal Society voľne sprístupnila všetky časopisy a články vrátane najstaršieho vedeckého časopisu Philosophical Transactions do 27. 10. 2019

Informácie o EIZ s otvoreným prístupom na stránke SEK

 

Podujatia

22. 10. 2019: Otvorený prístup je tu pre Vás (webinár CVTI) – dostupný aj zo záznamu

24. 10. 2019: Open Access: jeho príležitosti a výzvy (OpenAIRE workshop), CVTI SR, Bratislava, živé vysielanie (neskôr archív)

24. 10. 2019: English writing skills: Preparing your paper for an OA journal (webinár Charlesworth Author Services) – dostupný aj zo záznamu

21. – 25. 10. 2019: OpenAIRE webináre

 

Použité zdroje

Webová stránka openaccess.cvtisr.sk s licenciou CC-BY-SA 4.0

Medzinárodný týždeň otvoreného prístupu 2019 (aib.sk)

 

Medzinárodný týždeň otvoreného prístupu 2019