Výpožičnú lehotu možno predĺžiť maximálne dvakrát po jednom mesiaci, ak:

  • používateľ požiada o predĺženie najmenej 5 dní pred uplynutím výpožičnej doby
  • ten istý titul knihy nežiada iný používateľ

Požiadať o predĺženie môže používateľ osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou.

Vypožičanú knihu si môže predĺžiť používateľ aj sám prostredníctvom svojho konta

v katalógu knižnice.

Ak používateľ knihu nevráti v stanovenej lehote, knižnica mu účtuje za každý dokument

poplatok za nedodržanie výpožičnej lehoty podľa Cenníka služieb. A to bez ohľadu na to, či knižnica vrátenie dokumentu písomne žiadala.

Sankčné poplatky sa vzťahujú na všetky kategórie používateľov.

  1. upomienka - zasiela sa len elektronicky 3 pracovné dni po uplynutí výpožičnej lehoty
  2. upomienka – zasiela sa elektronicky 31 pracovných dní po uplynutí výpožičnej lehoty
  3. upomienka - písomne riaditeľskou upomienkou 62 pracovných dní po uplynutí výpožičnej lehoty

Ak používateľ nevráti dokument 93 pracovných dní po uplynutí výpožičnej lehoty, SEK vymáha dokument súdnou cestou v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Ak používateľ na základe upomienky nevráti vypožičaný dokument včas a dlh používateľa voči SEK je vyšší ako 7 €, až do vyrovnania jeho podlžnosti sa používateľovineposkytujú žiadne služby SEK.