Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Prvé školenie už v pondelok 20. januára 2020.

Bližšie informácie a odkazy na povinnú registráciu nájdete po kliknutí na jednotlivé linky.

 

Dátum Deň Čas Názov školenia
20.01.2020 pondelok 10:30-11:30

Prevezmite správu nad svojou vedeckou identitou vo Web of Science

(Publons, Author Record)

23.01.2020 štvrtok 10:30-11:30

Výber časopisov do indexu ESCI

(Emerging Sources Citation Index)

27.01.2020 pondelok 10:30-11:30

Získajte prístup k plným textom a odhaľte, ako sa využívajú vaše predplatné

(Kopernio Institutional Dashboard)

 

Webináre sú vedené v programe WebEx a sú dostupné aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity. Prezentáciu a záznam z webinárov si môžete vyžiadať od školiteľa. Niektoré nahrávky webinárov nájdete v archíve na mikrowebe pre ČR a SR.

 

Súvisiace odkazy:

Webináre v češtine a slovenčine: mikroweb pre ČR a SR

Webináre vo všetkých jazykoch: tréningový portál Clarivate

Viac informácií o Web of Science na EUBA a o vzdialenom prístupe

Registrácia na odber newslettera WoS