Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Prvé školenie už v utorok 18. februára 2020.

Bližšie informácie a odkazy na povinnú registráciu nájdete po kliknutí na jednotlivé linky.

 

Dátum Deň Čas Názov školenia
18.02.2020 utorok 13:30-14:30

Zodpovedné analyzovanie pomocou inteligentných metrík

(InCites)

19.02.2020 streda 13:30-14:30

Ukladanie a exportovanie výsledkov vyhľadávania z Web of Science

20.02.2020 štvrtok 13:30-14:30

Tvorba bibliografií a citovanie prameňov správne (a jednoducho)

(Citačný manažér EndNote)

 

Webináre sú vedené v programe WebEx a sú dostupné aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity. Prezentáciu a záznam z webinárov si môžete vyžiadať od školiteľa. Niektoré nahrávky webinárov nájdete v archíve na mikrowebe pre ČR a SR.

 

Súvisiace odkazy:

Webináre v češtine a slovenčine: mikroweb pre ČR a SR

Webináre vo všetkých jazykoch: tréningový portál Clarivate

Viac informácií o Web of Science na EUBA a o vzdialenom prístupe

Registrácia na odber newslettera WoS