Švédska spoločnosť Prio Infocenter AB bude v stredu 1. apríla 2020 od 15:00 do 16:00 realizovať informatívny webinár v angličtine URKUND – Plagiarism prevention that simply works. Záznam webinára a prezentáciu nájdete na stránke AiB.

 

Webinár bude vedený vo webovom prehliadači a bude dostupný aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity. Podujatie si môžete pridať aj na facebooku.

 

Produktové informácie:
Urkund je oceňovaný antiplagiátorský systém, ktorý vo svojom korpuse zahŕňa odborné publikácie svetových vydavateľov s možnosťou kontroly prekladov (v budúcnosti aj vrátane češtiny a slovenčiny).

Riešenie je možné integrovať so všetkými hlavnými systémami LMS vrátane u nás veľmi populárneho Moodle. Užívateľské rozhranie Urkundu je k dispozícii v niekoľkých jazykoch vrátane češtiny.