Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave poskytuje prístup k študijnej a odbornej literatúre v maximálnom možnom rozsahu. Služby knižnice sú dostupné elektronicky, osobne, telefonicky alebo poštou. Tento článok sa zameriava na možnosti prístupu k elektronickým zdrojom.

 

SEK e-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom 2021
E-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom
(kliknutím na obrázok sa dostanete na čitateľnú verziu)

 

Voľne dostupné zdroje

 

Licencované zdroje – prístup cez VPN

Prostredníctvom vzdialeného prístupu cez virtuálnu privátnu sieť (VPN)  môžu študenti a zamestnanci EU od apríla 2020 využívať elektronické zdroje a databázy využívať rovnako, ako keby boli na univerzite. VPN je najpohodlnejšou možnosťou vzdialeného prístupu. Ak ju nemôžete používať dlhodobo, oplatí sa aspoň na vytvorenie, autorizovanie či re-autorizovanie účtov do jednotlivých databáz.

 • Návod na inštaláciu, konfiguráciu a používanie klienta VPN nájdete na univerzitnej stránke E-learning. (Návod pre zariadenia s macOS tu.)
 • Do klienta VPN sa prihlásite svojím školským kontom do portálu IDM (Moodle, eSkúška). Prihlasovacie meno je v tvare jmrkvicka1. Prístupové údaje ste dostali emailom pri zápise alebo nástupe do zamestnania, nájdete ich tiež v doručenej pošte podľa kľúčového slova „eduroam“. Podrobnosti o prihlásení nájdete v návode Skúšanie online. Prípadný reset hesla rieši Centrum informačných technológií EUBA prostredníctvom žiadosti na EUBA Helpdesk System.
 • Upozornenie: V katalógu SEK nie je možné pripojené súbory, ktoré majú obmedzenie prístupu na IP adresy SEK alebo EUBA, stiahnuť ani prostredníctvom vzdialeného prístupu (VPN) z dôvodu dodržania autorského zákona a ochrany pred robotmi na automatické sťahovanie plných textov. (Súbory si môžete prezerať v knižnici, ak je otvorená.)

 

Licencované zdroje – prístup pre tých, ktorí nemajú VPN

 • ACM Digital Library – odmedzený prístup (bez licencovaného obsahu) alebo plný prístup s vlastným kontom ACM. Prvá registrácia alebo re-autorizácia musí byť z IP adries EUBA (aj cez VPN)
 • EBSCO – plný prístup s vlastným účtom MyEBSCOhost. Prvá registrácia alebo re-autorizácia musí byť z IP adries EUBA (aj cez VPN). Ak nemáte možnosť navštíviť EUBA, účet vám môže na požiadanie zriadiť administrátor nadiaľku
 • IEEE/IET Electronic Library – odmedzený prístup (bez licencovaného obsahu) alebo plný prístup s vlastným kontom IEEE. Prvá registrácia alebo autorizácia musí byť z IP adries EUBA (aj cez VPN) na vlastnom zariadení
 • JSTOR – akademická databáza sprístupnila určitú časť materiálov svojej databázy. Po bezplatnej registrácii ponúka plný prístup k určitému počtu licencovaných článkov mesačne: pred pandémiou to bolo cca 20, počas pandémie 100
 • ProQuest – odmedzený prístup (bez licencovaného obsahu)
 • ProQuest Ebook Central – plný prístup s vlastným účtom Ebook Central. Prvá registrácia alebo re-autorizácia musí byť z IP adries EUBA (aj cez VPN). Ak nemáte možnosť navštíviť EUBA, účet vám môže na požiadanie zriadiť administrátor nadiaľku
 • Scopus – v obmedzenom rozsahu Scopus Preview. Tento prístup je mimo EUBA rovnaký pre registrovaných aj neregistrovaných. Na nastavení mimo inštitucionálnu sieť EU pracujeme
 • SpringerLink – odmedzený prístup (bez licencovaného obsahu)
 • Web of Science – plný prístup s vlastným účtom. Prvá registrácia alebo re-autorizácia musí byť z IP adries EUBA (aj cez VPN)
 • Wiley Online Library – odmedzený prístup (bez licencovaného obsahu) alebo plný prístup s vlastným kontom Wiley. Prvá registrácia alebo re-autorizácia musí byť z IP adries EUBA (aj cez VPN)

 

Voľne dostupné zdroje môžete nájsť aj prostredníctvom vyhľadávača Google Scholar (Študovňa Google), ich dôveryhodnosť však môže byť otázna. Využite radšej možnosť zdrojov, ktoré sú overené knižnicou.