Aktuálna situácia spôsobená bojom proti šíreniu nového koronavírusu COVID-19 zatvorila brány slovenských univerzít a knižníc. Aj v tomto čase je však možné ďalej sa vzdelávať a uskutočňovať výskum. Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave poskytuje aj v tejto mimoriadnej situácii prístup k odbornej literatúre v maximálnom možnom rozsahu. Informácie priebežne aktualizujeme.

 

Voľne dostupné zdroje

Na webovej stránke knižnice nájdete voľne dostupné elektronické zdroje a v sekcii Open Access sú uvedené vybrané OPEN ACCESS repozitáre. 

Mnoho verejne dostupných odborných publikácií nájdete aj v Katalógu SEK.

 

Licencované zdroje – prístup cez VPN

Prostredníctvom vzdialeného prístupu cez virtuálnu privátnu sieť (VPN)  môžu študenti a zamestnanci EU využívať elektronické zdroje a databázy využívať rovnako, ako keby boli na univerzite:

 • Návod na inštaláciu a konfiguráciu klienta VPN nájdete na univerzitnej stránke E-learning. (Návod pre zariadenia s macOS tu.)
 • Prihlásenie je totožné ako do konta IDM (Moodle, eSkúška). Prihlasovacie meno je v tvare jmrkvicka1, heslo je rovnaké ako do Microsoft Office 365. Problémy s prihlásením a reset hesla rieši univerzitný helpdesk.

Virtuálna študovňa EUBA obsahuje takmer 400 digitalizovaných kníh z knižničného fondu SEK, predovšetkým študijnej literatúry. 

 

Licencované zdroje – prístup pre tých, ktorí nemajú VPN

 • ACM Digital Library – prístup v obmedzenom rozsahu bez prístupu k licencovaným plným textom
 • EBSCO – zaregistrovanie vlastným účtom MyEBSCOhost. Prvá registrácia alebo re-autorizácia musí byť z IP adries EUBA (aj cez VPN)
 • ITC Market Analysis Tools – stačí sa zaregistrovať s emailovou adresou @euba.sk alebo @euke.sk. Registrácia nemusí byť z IP adresy EU
 • Gale Reference Complete – do 30.9.2020 plný prístup bez obmedzení
 • JSTOR – akademická databáza sprístupnila určitú časť materiálov svojej databázy
 • ProQuest – prístup v obmedzenom rozsahu bez prístupu k licencovaným plným textom
 • SCOPUS – v obmedzenom rozsahu Scopus Preview. Tento prístup je mimo EUBA rovnaký pre registrovaných aj neregistrovaných. Na nastavení mimo inštitucionálnu sieť EU pracujeme
 • SpringerLink – prístup v obmedzenom rozsahu
 • Web of Science – zaregistrovanie vlastným účtom. Prvá registrácia alebo re-autorizácia musí byť z IP adries EUBA (aj cez VPN)

 

Voľne dostupné zdroje môžete nájsť aj prostredníctvom vyhľadávača Google Scholar, ich dôveryhodnosť však môže byť otázna. Využite radšej možnosť zdrojov, ktoré sú overené knižnicou.