Vzdialený prístup k licencovaným databázam a Virtuálnej študovni EUBA pre zamestnancov a študentov EU je možný cez virtuálnu privátnu sieť (VPN) z domu rovnako ako keby ste boli na univerzite.

Návod na inštaláciu a konfiguráciu klienta VPN nájdete na univerzitnej stránke E-learning. (Návod pre zariadenia s macOS tu.)

Prihlásenie je totožné ako do portálu IDM (Moodle, eSkúška). Prihlasovacie meno je v tvare jmrkvicka1, heslo je rovnaké ako do Microsoft Office 365. Problémy s prihlásením a reset hesla rieši univerzitný helpdesk.

Aj naďalej je možné využívať niektoré licencované databázy bez vzdialeného prístupu. Zhrnutie nájdete v článku Aj z domu máme prístup k najnovším poznatkom #ZOSTANDOMA.