Spoločnosť EBSCO umožnila skúšobný prístup do kolekcie e-kníh vydavateľstva Harvard Business Review, ktorá obsahuje takmer 600 titulov, z toho 400 e-kníh, knižných noviniek a článkov o HBR Classic.

Trvanie: do 31. mája 2020

Prístup z: https://search.ebscohost.com/

Dostupnosť: z IP adries Ekonomickej univerzity

Zamestnanci a študenti EU majú vzdialený prístup cez virtuálnu privátnu sieť (VPN) - návod na inštaláciu a konfiguráciu nájdete na univerzitnej stránke E-learning