Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Ak nestihnete termín, môžete si pozrieť záznamy webinára.

Bližšie informácie a odkazy na povinnú registráciu nájdete po kliknutí na jednotlivé linky.

 

Dátum Deň Čas Názov školenia
17.06.2020 streda 09:30-10:30

Ako nájsť ten najvhodnejší časopis pre svoj článok

23.06.2020 utorok 13:30-14:30

Konzultácia: Ako „to“ urobiť vo Web of Science?

Svoju otázku môžete uviesť do registračného formulára

30.06.2020 utorok 10:30-11:30

Ako urobiť nejlepšie rozhodnutie pomocou JCR – vydavateľsky neutrálneho analytického nástroja

 

Webináre sú vedené v programe WebEx a sú dostupné aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity. Niektoré prezentácie a nahrávky webinárov nájdete v archíve na mikrowebe spoločnosti Clarivate pre ČR a SR, prípadne si ich môžete vyžiadať od školiteľa. 

 

Súvisiace odkazy:

Nový kalendár webinárov

Viac informácií: Web of Science na EUBA, registrácia na odber newslettera WoS